Ungdomsdiakon i Vennesla menighet

100% stilling
Har du et hjerte som banker for ungdom? Vil du være med å skape gode møteplasser for dem?
Vår nye kirke står ferdig til påske 2022. Kirka er nabo til barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Kirka får en egen avdeling for barn og unge med cafe, scenerom med stor skjerm til spill og film, bandrom ferdig utstyrt med sanganlegg og instrumenter, eget "herjerom" nede i kjelleren til innebandy, fotball, lek og "herjing".

Vi ønsker å bygge et trygt, åpent og attraktivt miljø for ungdom i kirka, der de kan få være med hele seg. Et sted der de blir sett og verdsatt, fulgt opp og ivaretatt, regnet med og gitt ansvar.

Ungdomsdiakonen skal i samarbeid med øvrige ansatte og frivillige bidra til at kirka blir et godt sted å være for ungdommen og også et trygt miljø å invitere sårbar ungdom inn i.


Aktuelle arbeidsoppgaver:
 • Delta i menighetens konfirmantarbeid.
 • Ha samtaler, og drive veiledning og oppfølging av enkeltungdom og i grupper.
 • Drive oppsøkende arbeid.
 • Være med å utvikle nyskapende tiltak overfor ungdom.
 • Være med å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.
 • Nettverksbygging mot det offentlige hjelpeapparat og frivillige organisasjoner.

Kvalifikasjoner:
 • Du har utdanning i henhold til Tjenesteordning for diakoner.
 • Eventuelt annen relevant utdanning.
 • Du liker å være sammen med ungdom.
 • Du er god på å skape tillit og bygge gode relasjoner.
 • Du kan arbeide selvstendig, men er også en god lagspiller.
 • Du er god på å bygge og delta i nettverk.
 • Du er medlem i Den norske kirke
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Det må fremlegges Politiattest/Barneomsorgsattest ihht. Trossamfunnsloven § 20.

Vi tilbyr:
 • Vennesla er ei flott og mangfoldig bygd, med spennende mennesker, natur og organisasjonsliv.
 • Engasjerte ansatte og frivillige.
 • Et dynamisk og faglig fellesskap.
 • Du får være med å bygge menighet i folkekirkeperspektiv; med plass for alle!

Arbeid på kvelder og i helger må påregnes.
Lønn etter KA`s tariffavtaler og pensjonsordning i KLP.

Søknadsfrist: 25. mai 2021
Tiltredelse: etter avtale høsten 2021.

Søknad sendes: Vennesla kirkekontor, Venneslamoen 12, 4700 Vennesla, eller på mail til: kirkevergen.vennesla@kirkebakken.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder av Vennesla menighetsråd: Marianne Wegge 915 77 842 eller kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen, 38 15 00 90 / 971 44 705.
 

Om arbeidsgiveren

Vennesla kommune har ca. 15000 innbyggere. Her er tre kirker og kirkesokn; Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Vennesla sokn har en kirke fra 1830 og ny kirke (bildet) vigsles 03.04.2022.

Prestestaben består av 3 sokneprester i Vennesla, Øvrebø/Hægeland og Iveland, samt prosten i Otredal. Staben for øvrig er: Kirkeverge, kateket, trosopplærer, 3 organister, 2 menighetssekretærer, 3 kirketjenere og prostidiakon samt barne- og ungdomsarbeider i Hægeland.

Arbeidsgiver Vennesla kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Venneslamoen 12, 4700 Vennesla
Publisert 2021-04-29
Søknadsfrist 2021-05-25
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Vennesla kirkelige fellesråd

Vennesla
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger