TROSOPPLÆRER / MENIGHETSPEDAGOG /BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 70% FAST STILLING

MED MULIGHET FOR YTTERLIGERE ENGASJEMENT OPP TIL FULL STILLING

Heddal menighet er en menighet med stor aktivitet i vårt lokalsamfunn, innenfor kultur, diakoni og konfirmasjonsarbeid. Vi ønsker å satse på barn og unge og videreutvikle vårt barne- og ungdomsarbeid. Vil du være med i dette viktige og meningsfulle arbeidet?

 

Vi søker en person som kan ta ansvar for å lede og videreutvikle vårt barne- og ungdomsarbeid for 0-18 år i samarbeid med stab, menighetsråd, trosopplæringsutvalg og frivillige.  Vi ønsker at du kan videreføre noe av arbeidet som vi driver i dag, samt tenke nytt og hjelpe oss med videreutvikling.  Det er muligheter for å utforme og påvirke egen arbeidsdag og eventuelle prosjekter.  Dersom to søkere er motivert for et samarbeid kan det være aktuelt å dele stillingen på to personer.

 

Arbeidsoppgaver

- Koordinering av menighetens trosopplæringsarbeid

- Deltakelse i planlegging og gjennomføring av trosopplæringstiltak, og veiledning av andre i dette
- Formidling av kristen tro

- Konfirmantarbeid i samarbeid med prest, inkludert undervisning, samlinger og leir
- Rekruttering og oppfølging av unge ledere og frivillige medarbeidere

- Utvikling og oppfølging av lokal trosopplæringsplan i samarbeid med øvrige stab og valgte/frivillige

- Synlig som kontaktperson for barn, unge og familier i menigheten

 

Kvalifikasjoner

- Erfaring med planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for barn og unge

- Erfaring med kristent barne- og ungdomsarbeid
- Det er en fordel med utdanning innenfor kristendom eller pedagogikk, eller annen relevant  

   utdanning

- Det er en fordel med erfaring innenfor musikk, korarbeid, KRIK, eller annet praktisk eller kreativt

   arbeid.

- Det er en fordel med erfaring innenfor ledelse og veiledning

- Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest

- Det forutsettes medlemskap i Den norske kirke.

 

Personlige egenskaper

- Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

- Du har engasjement for barn og unges trosutvikling og tilhørighet til kirken

- Du er kontaktskapende og evner å bygge relasjoner og tillit

- Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn og unge.

- Du har evne til å motivere, inspirere og koordinere frivillige medarbeidere.

- Du har evne til å planlegge og jobbe strukturert

- Du har evne til å jobbe selvstendig og jobbe i samarbeid med ansatte og frivillige.

 

Den ledige stillingen har sine arbeidsoppgaver i Heddal sokn, og har sitt kontorarbeidssted på kirkekontoret i Heddal. Trosopplærer har stabsfellesskap med sokneprester, kantor, kirketjener, leder for turistvirksomheten og sekretær.

 

Arbeidstiden er fleksibel, men det må påregnes kvelds- og helgearbeid, i tillegg til 1 ukes konfirmasjonsleir i juni. 

 

Tiltredelse snarest.  Tilsetting skjer iht. gjeldende lover, forskrifter, reglementer gitt av Notodden kirkelig fellesråd og lønn etter KAs tariffavtaler. Pensjonsordning i KLP.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

soknerådsleder Ole-Bjørn Kolbjørnsrud, tlf. 901 39 669. E-post: olb-ko@online.no

eller kirkeverge Håvard J. Russnes, tlf. 915 67 600 (havard.russnes@notodden.kirken.no)

 

Du kan lese mer om oss på hjemmesidene våre: www.notodden.kirken.no

 

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes til:

NOTODDEN KIRKELIG FELLESRÅD

O.H.Holtasgate 21

3678 Notodden                                 

eller via e-post til havard.russnes@notodden.kirken.no.

 

SØKNADSFRIST : 24. mai 2021

 

Om oss:

Heddal menighet har ca. 3600 medlemmer og er én av fire menigheter i Notodden kommune.  Hos oss finner du Norges største stavkirke, som menigheten bruker aktivt.  I tillegg har vi Prestegårdslåven som inneholder kirkerom til vinterbruk, storkjøkken/kafé, samt flere rom over 3 etasjer som kan brukes til aktiviteter og samlinger.

Vi samarbeider med de andre menighetene i Notodden kommune for å tilby tiltak for barn og ungdom, og med andre menigheter i prostiet som en del av konfirmasjons- og ungdomsarbeidet «Ønsket og Elsket».  Menigheten har eget trosopplæringsutvalg og en lokal trosopplæringsplan. Trosopplæring skjer gjennom blant annet småbarnssang, Miniklubb, og utdeling av 4-, 6- og 11-års bok. Vi ønsker å videreutvikle dette arbeidet for å gi tilbud til alle mellom 0-18 år.

Fellesrådsområdet består av 4 sokn; Notodden, Lisleherad, Heddal og Gransherad.
Vi har fem velholdte kirker, menighetshus og tre gravkapell.

Notodden kommune har ca. 13 000 innbyggere, og et aktivt menighets- og kulturliv. Notodden ligger ved Heddalsvannet med kort vei til naturskjønne fjellområder, 6 mil fra Skien og 11 mil fra Oslo. Det er gode kollektivforbindelser til Kongsberg, Drammen, Oslo, og Grenlandsområdet.

Arbeidsgiver Notodden kirkelig fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Heddalsvegen 412, 3676 Notodden
Publisert 2021-04-29
Søknadsfrist 2021-05-24
Stillingstype 70% fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Notodden kirkelig fellesråd
O. H. Holtas gate 21
3678 Notodden
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger