RÅDGIVER/SENIORRÅDGIVER FOR POLITIKK OG KOMMUNIKASJON

Digni søker nå en dyktig og samfunnsengasjert medarbeider til stillingen som rådgiver/seniorrådgiver for politikk og kommunikasjon.

Beskrivelse
Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet som 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn driver med støtte fra Norad. Disse midlene kanaliseres til våre medlemmers partnere og prosjekter i rundt 35 land. Digni har både en rådgivende og en kvalitetssikrende rolle, samt en oppgave som kompetansebygger og nettverksfasilitator.

Vi søker nå en dyktig og samfunnsengasjert medarbeider til stillingen som «Rådgiver/seniorrådgiver for politikk og kommunikasjon». Hovedoppgavene vil være å følge opp vår gjeldende kommunikasjonsstrategi og samtidig se til at Digni er deltakende i politiske prosesser og debatter som angår utviklingsarbeid. Du vil måtte jobbe selvstendig, men ha en tett dialog med generalsekretær, fagrådgivere og resten av sekretariatet.

Ansvarsområder

  • Du vil samarbeide tett med Dignis medlemsorganisasjoner, andre utviklingsorganisasjoner og relevante aktører, for å gjensidig styrke kommunikasjonsarbeidet og bidra til økt politisk påvirkningskraft.
  • Du vil holde deg oppdatert på hva som rører seg i norsk politikk og se til at Digni følger opp og gir innspill i aktuelle utviklingspolitiske spørsmål.
  • Du vil få ansvaret for å planlegge, administrere og gjennomføre Dignis kommunikasjonsaktiviteter, rettet mot våre medlemsorganisasjoner, politikere, bistandsmiljøet og andre definerte målgrupper. Dette innebærer alt fra å skrive artikler til å oppdatere nettsiden, ha ansvar for sosiale medier, gjennomføre profileringskampanjer, med mer.
  • Du vil skrive kronikker og produsere meningsstoff, og se til at Digni og sakene vi er opptatt av, er synlig i media.
  • Du vil fungere som pressekontakt overfor Norad, departementer, norske og internasjonale medier, og rådgivning i kontakt med media.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning innen relevante tema som kommunikasjon, journalistikk, bistand og utvikling, samfunnsvitenskap eller religion
  • God formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
  • God kjennskap til politiske prosesser, samt praktisk erfaring fra politisk rådgivning på nasjonalt eller internasjonalt nivå
  • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid (i organisasjon, politisk eller offentlig virksomhet)
  • God kjennskap til norske frivillige organisasjoners arbeid og da spesielt til norske misjonsorganisasjoner

Stillingen er fast i 100 %, med tiltredelse 1.september 2021. Stillingen rapporterer til generalsekretær.

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Dignis verdigrunnlag. Lønn etter Dignis regulativ. Pensjonsordning.

For nærmere opplysninger kan du kontakte generalsekretær Hjalmar Bø, telefon 906 74 142 eller på hb@digni.no

Kortfattet søknad med CV sendes til post@digni.no innen 17.05.2021.

Arbeidsgiver Digni
Kategori Kultur, idrett og organisjoner
Arbeidssted Arbins gate 11, 0253 Oslo
Publisert 2021-04-30
Søknadsfrist 2021-05-17
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Ideell
Søk på stillingen
Digni

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger