Kirkeforvalter/daglig leder

Tanum og Helgerud menigheter

En kirkeforvalter har ansvar for to av våre menigheter og har et daglig lederansvar for menighetenes arbeid og stabene. Forvalter har kirkevergen som sin leder og inngår i kirkevergens ledergruppe.
Forvalterstillingen for menighetene Tanum og Helgerud er nå ledig.
Som leder av stabene er man også linjeleder for diakoner, undervisningsansatte, kirkemusikere, ungdomsarbeidere, administrativt tilsatte og kirketjenere. Menighetens prester inngår i staben og er i tett samarbeid med øvrige ansatte. Kirkeforvalteren samarbeider nært med to menighetsråd, kirkevergen og dennes stab. I menighetene finnes også et bredt spekter av frivillige som er engasjerte i ulike oppgaver.
Vi søker en raus, engasjert og tydelig leder som er god til å bygge relasjoner til ansatte så vel som til frivillige medarbeidere. I lederstillingen kreves det at du har blikk for helhet og detaljer, evne til langsiktig planlegging og mot til å ta ting på sparket.

 

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse og forvaltning av ressurser i henhold til vedtatte handlingsplaner og strategier
 • Personalledelse, HMS- arbeid og oppfølging av ansatte
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Saksbehandling og samarbeid med menighetsråd, utvalg og frivillige
 • Ansvar for utarbeidelse av menighetenes handlingsplan og årsberetning i samråd med menighetsrådene
 • Oppfølging av bygningsmasse og kontorforhold med støtte fra fellesrådets driftsavdeling
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, gjerne med administrasjon- og ledelsesfag i fagkretsen
 • Kirkefaglig utdanning og arbeidserfaring fra menighetsstab kan kompensere for manglende lederutdanning
 • Du har erfaring med å lede kvalifiserte fagfolk med sterk yrkesidentitet så vel som frivillige med stort engasjement
 • Du har erfaring fra budsjettering og økonomistyring
 • Du håndterer digitale arbeidsverktøy og gjerne sosiale medier
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven §20
 • Du er medlem av Den norske kirke, og du identifiserer deg med den virksomheten kirken står for
Personlige egenskaper
 • Du er trygg i lederrollen
 • Du er en engasjert leder som trives med å motivere og utvikle dine medarbeidere
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, har god gjennomføringsevne og klarer å prioritere når oppgavene blir mange
 • Du har gode samarbeidsevner og du ser muligheter og finner nye løsninger
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale, gode pensjon- og forsikringsordninger i KLP
 • Fleksible arbeidstidsordninger og stor grad av selvstendighet
 • Hyggelige, entusiastiske og innsatsvillige kolleger
 • Støtteapparat: Økonomi- og regnskapsavdeling, personalavdeling, IKT-støtte, drift/eiendomsavdeling og Kirketorget

 

Tanum sokn har 13.245 innbyggere, hvorav 8.120 er medlemmer av Den norske kirke. Kirken ligger nydelig plassert på Tanumplatået i Tanumskogen ca. 5 km fra Sandvika. Den har plass til ca. 250 mennesker. Tanum kirke er en av landets vakreste og eldste kirker, datert til midten av 1100-tallet. I tilknytning til kirken ligger et nyåpnet kirkesenter hvor de fleste av menighetens arrangementer finner sted. Der har staben kontor, og det er menighetssaler og møterom.

Tanum menighet betjenes i dag av sokneprest, kapellan, ungdomsprest, menighetspedagog, diakon, kantor, sekretær og kirketjener. Menigheten har felles kirkeforvalter/daglig leder med Helgerud menighet i Bærum.

 Tanum menighet har formulert sine grunnverdier slik: Tradisjon - tilhørighet - fornyelse, og vil med det understreke både forankring og vilje til å møte nye tider og mennesker med evangeliet. 

Les mer om Tanum menighet: http://tanum-menighet.no/

 

Helgerud menighet er en ivrig, åpen og livlig menighet. Kirken fylles ukentlig av ulike kor for små og store, søndagsskole, familiemiddag, speidere, eldretreff, ungdomsklubb m.m. og mange frivillige deltar aktivt.

Helgerud kirke er en arbeidskirke fra 1982 med høyt aktivitetsnivå, bygget som konsertkirke. Soknet har ca. 6700 medlemmer. 

Les mer om menigheten på: https://www.helgerud-menighet.no/

 

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 127 000 innbyggere.  Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid.  Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. 

Se også vår facebookside

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhustorget 5, 1337 SANDVIKA
Publisert 2021-05-04
Søknadsfrist 2021-05-24
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådhustorget 5
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger