Trosopplæringsleder i Fagerborg menighet

Fagerborg kirke ligger sentralt i Pilestredet syd ved Stensparken på Fagerborg i Oslo. Kirken er bygget i nygotisk stil og ble innviet i 1903. Menigheten preges av et rikt gudstjenesteliv, et levende barne- og ungdomsarbeid og stor frivillig deltakelse i alle aktiviteter. Kirken brukes også mye til kultur- og konsertvirksomhet. Menigheten er en urban sentrumsmenighet og har et omfattende og mangfoldig arbeid i vårt nærmiljø rettet mot ulike aldersgrupper, behov og livsfaser. Vi ønsker å bidra til gode og inkluderende møteplasser, som gir mot til å leve og mot til å tro. Menigheten disponerer attraktive og godt utstyrte kontorlokaler, og driver også egen menighetsbarnehage. Staben består av 2 prester, diakon, kantor, kirketjenere, daglig leder for barnehagen og daglig leder for menigheten, i tillegg til stillingen som det søkes til her.

- 40% fast stilling (kan kombineres med 60% som leder for menighetens barne- og ungdomsarbeid)

 

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 40% stilling som trosopplæringsleder tilknyttet Fagerborg menighet. Stillingen kan kombineres med en 60% stilling som barne- og ungdomsleder i Fagerborg menighet. Denne stillingen lyses ut av Fagerborg menighetsråd samtidig med trosopplæringslederstillingen, slik at det blir mulig med en 100% stilling til
sammen. Stillingene har samme søknadsfrist.

Mer informasjon om stillingen som barne- og ungdomsleder finner du på menighetens hjemmesider
http://fagerborgkirke.no/

Fagerborg menighet har årlige trosopplæringstiltak for alle menighetens døpte fra 0-18 år. Arbeidet baserer seg på menighetens vedtatte trosopplæringsplan og skal utføres i samarbeid med trosopplæringsutvalget, menighetens ansatte og frivillige medarbeidere. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.

Arbeidsoppgaver

* Lede, videreutvikle og aktivt delta i arbeidet med menighetens trosopplæringsplan
* Ansvar for regnskap, økonomi og nødvendig rapportering av trosopplæringsarbeidet
* Drive informasjons- og profileringsarbeid for trosopplæringen
* Sørge for at breddetiltak som f.eks. Tårnagenthelg, Lys våken mv. blir planlagt og gjennomført
* Skape engasjement og trivsel for barn og unge
* Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere
* Styrke og fremme samhold og engasjement for trosopplæringsarbeidet i stab og menighetsråd

Kvalifikasjoner

* Relevant høyere utdanning, med kristendom/teologi og pedagogikk i fagkretsen
* Erfaring med å bruke IT-verktøy og kjennskap til bruk av sosiale medier
* Evne og motivasjon for å kunne tilegne seg ny kompetanse
* Erfaring fra- og interesse for arbeid med barn og ungdom
* Ledererfaring - enten fra arbeidsliv eller frivillig sektor
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Fleksibel, utadvendt og omgjengelig
* Tillitsskapende
* God formidlingsevne
* Positiv til nye utfordringer
* Ansvarlig - med evne til å delegere
* Kreativ og initiativrik
* Åpen og reflektert

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf trossamfunnslovens § 20.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Du kan registrere felles søknad for trosopplæringsstillingen og menighetens 60% stilling som barne- og ungdomsleder, dersom du ønsker 100% stilling. Husk å oppgi at du søker på begge stillingene (du vil få spørsmål om dette).

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/504

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Pilestredet 72, 0354 Oslo
Publisert 2021-05-07
Søknadsfrist 2021-06-03
Stillingstype 40%, fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger