Kyrkjelydspedagog

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Vår kyrkjelydspedagog går inn i nye oppgåver, og vi søker ein erstatter i inntil 100% stilling som kan ta over arbeidet med trusopplæring i Haram, HtO.

Kyrkjelydspedagogen vil saman med staben og kateket legge til rette for gjennomføring av trusopplæringstiltaka til dei fire sokna i Haram (Vatne, Brattvåg, Haram og Fjørtoft, og Hamnsund).

I tillegg vil stillinga i ein startfase gjennom ei prosjektoppgåve vurdere samorganiseringa av trusopplæringa i alle sokna pluss Sandøy sokn som følge av opninga av Nordøyvegen.

Dette inneber at ein ny kyrkjelydspedagog får høve til å legge til rette og utvikle sin eigen arbeidsplass saman med gode medarbeidere og engasjerte frivillige. Målet er innan 2022 å ha på plass ein god plan for arbeidet i alle sokna, og kunne lyse ut ei stilling til innan trusopplæring.

Kyrkjelydspedagog har dagleg leiar i sokna i Haram og Sandøy som næraste leiar. Fagleg ansvarleg for kyrkjeleg undervisning i sokna er kateket.

 

Arbeidsoppgåver inneber blant anna:
  • Arbeid med trusopplæringsplanar
  • Ansvar for trusopplæringstiltak i sokna i samråd med kateket og dagleg leiar
  • Rapportering til bispedømmerådet i samsvar med gjeldande fristar
  • Planlegging og gjennomføring av møter med dei ulike trusopplæringsutvala.
  • Prosjektarbeid «Trusopplæring etter Nordøyvegen»
Kvalifikasjoner

Arbeidsplass vil vere på kyrkjekontoret i Brattvåg saman med ein flott stab i eit inkluderande miljø. Det vert lagt vekt på samarbeid og fleksibilitet.
Haram (tidlegare Haram kommune) er satt saman av tre tettstader på fastlandet (Brattvåg, Vatne og Søvik), og fire øyer utanfor (Lepsøy, Haramsøy, Flemsøy/Skuløy, og Fjørtoft).

Sandøy sokn består av fleire øyer med Harøy som den største. Lepsøy, Haramsøy, Flemsøy/Skuløy, Fjørtoft, og Harøy vil alle få fastlandssamband i 2023 gjennom Nordøyvegen.

Området er ein del av Ålesund kommune, og gjev rikeleg høve til naturopplevingar gjennom sjø og fjell, fiske og natur. God kommunikasjon til bysentrum opnar for mange kulturelle opplevingar.

Det vert stilt krav til pedagogikk og bibelfag, eventuelt at ein ved tilsetting er villig til å ta relevante fag og kurs innan rimeleg tid. Bispedømmet har gode kurs og utdanningsløp for medarbeidere innan trusopplæringa.

Då sokna og kyrkjene er geografisk spreidd, må kyrkjelydspedagogen disponere bil og førarkort. Kvelds- og helgearbeid må påreknast i periodar.

 
Vi tilbyr
  • Ansvarsfull, variert og fleksibel jobb.
  • Løn og arbeidstilhøve i følge tariffavtalar og avtaleverk for kyrkjeleg sektor.
  • Gode forsikrings- og pensjonsordningar i KLP.
  • Ålesund kirkelige fellesråd er IA-bedrift

Det er krav til Medlemskap i Den norske kyrkja, det er krav til politiattest ved tilsetting.

 

Etter kommunesamanslåing frå 1.1.2020 har Ålesund  65 000 innbyggarar. Ålesund kyrkjelege fellesråd har arbeidsgivaransvar for meir enn 70 tilsette i sokna, på kyrkjegardane og i fellesrådets administrasjon. Fellesrådet har forvaltningsansvar for 16 kyrkjer og 24 kyrkjegarder, i tillegg til eit krematorium, gravkapell og ei  rekke driftsbygningar. Drifts- og investeringsbudsjettet i 2020 er på over 90 millionar kroner.

Arbeidsgiver Ålesund kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund
Publisert 2021-05-10
Søknadsfrist 2021-05-21
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Ålesund kyrkjelege fellesråd
Langelandsvegen 17
6110 Ålesund
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger