Sekretær/rådgiver Bispemøtet i Den norske kirke

Bispemøtet, Kirkerådet

Bispemøtet er et lovfestet sentralkirkelig organ som virker for samordning av oppgaver som tilligger biskopene. Bispemøtet er samlokalisert med Kirkerådet i Kirkens hus, Oslo. For mer informasjon om Bispemøtet, se www.kirken.no/bm.

Bispemøtets sekretariat har til oppgave å understøtte arbeidet i Bispemøtet og for Bispemøtets preses. Vi arbeider med et bredt spekter av saker knyttet til teologi, kirke, prestetjeneste, og kirkens rolle og bidrag i samfunnet.

Vi søker en pålitelig og serviceinnstilt medarbeider med evne til å arbeide selvstendig og strukturert og med interesse for kirke og samfunn.

 

Arbeidsoppgaver
 • Sekretærfunksjoner for preses og Bispemøtets stab
 • Praktisk tilrettelegging av møter og andre arrangement
 • Reiseplanlegging for preses, rapportering og oppfølging av møter
 • Forberedelse og utsendelse av sakspapir til Bispemøtet
 • Andre administrative oppgaver
 • Stillingen vil kunne bli tillagt oppgaver innenfor sekretariatets fulle ansvarsområde
 • Stillingen rapporterer til Bispemøtets generalsekretær
 • Noe reisevirksomhet kan påregnes
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høyskolenivå
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God kjennskap til bruk av elektronisk kontorstøttesystemer (Office, P360, eMeetings)
 • God kjennskap Den norske kirke
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke
Personlige egenskaper
 • Pålitelig og serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og strukturert
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale på kirkelig sektor. Stillingen lønnes som 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av kompetanse.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25.

Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo
Publisert 2021-05-12
Søknadsfrist 2021-05-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger