Tomb søker lærere og markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Tomb er et spennende arbeidssted med lang tradisjon og elever fra hele landet. Tomb vgs er en landsdekkende, kristen friskole og er en egen virksomhet i Normisjon. Skolen ligger i Råde i Østfold/Viken og har i dag om lag 280 elever. Naturbruk er skolens største utdanningsprogram. Studietilbudene er Naturbruk (Landbruk og Hest i Vg2), Bygg- og anleggsteknikk (Tømrer eller Anleggsteknikk i Vg2), TIF (Kjøretøy i Vg2) og Studiespesialisering. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen og omfatter blant annet saue-, melke- og svineproduksjon, stall, planteproduksjon og skogbruk, samt gårds- og verkstedavdelinger, internat og undervisning. Det arbeider om lag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb. Skolen har eget internat med plass til 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen.

Tomb vgs søker:


- lærere med undervisningskompetanse for videregående nivå i flere ulike realfag, spansk, norsk, engelsk, rettslære og økonomi i landbruksfag. Del- eller heltidsstilling. Undervisningskompetanse i mer enn et fag er ønskelig. Stillingene er ledig fra 01. august eller etter avtale. 
Søknadsfrist: 25.mai

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig kombinert med personalansvar fra 1. januar 2022. Stillingen kan også kombineres med undervisning. Stillingen innebærer mange varierte oppgaver. Hovedfokus er elevrekruttering. Vi ønsker en dyktig og kreativ medarbeider med et brennende engasjement for skolens oppdrag og som identifiserer seg med Tombs verdigrunnlag.

Skolen tilrettelegger for å gjennomføre pedagogisk utdanning for søkere uten formell pedagogisk kompetanse i stillinger med krav til dette.

Personlig egnethet vektlegges. Ansatte til alle stillinger må regne med noe sosialpedagogiskarbeid knyttet til internatet og deltakelse i tilsynsvakt-tjeneste. Den som ansettes må arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting.

Lønn etter avtale. Krav om politiattest.

Kontakt: Rektor Morten Thomassen
Tlf: 69 28 30 00 – E-post: post@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1643 RÅDE

Arbeidsgiver TOMB VGS
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Tomballéen 7, 1640 Råde
Publisert 2021-05-12
Søknadsfrist 2021-05-25
Stillingstype Fast
Antall stillinger
Sektor Privat
Søk på stillingen
TOMB VGS

Råde
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger