Vikar i trosopplæringen i Ilen menighet - 50 % stilling

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Ilen menighet er en tradisjonsrik og nytenkende menighet i Trondheim sentrum.
Ilen kirke er et av byens fineste kirkebygg (fra 1900) med et vakkert kirkerom, og en stemningsfull kirkekjeller med stue, kjøkken, toalett og lekekrok.
Ilen menighet har et aktivt barnekor, faste familiegudstjenester og andre aktiviteter for barn. Menigheten har også et stort nettverk lokalt og er godt plassert i bydelens sentrum.
Staben i Ilen menighet består av sogneprest, kantor, menighetsforvalter / kirketjener, menighetspedagog, diakon og kateket sammen med Sverresborg menighet.

Alle ansatte har eget kontor, og menighetskontoret som ligger rett ved menighetssalen og Ila frivilligsentral – i kort gangavstand fra kirka.

 

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge og gjennomføre trosopplæringsarrangementer for barn ut fra menighetens lokale plan i samarbeid med andre ansatte og frivillige.
 • Samarbeide med kateket og prest om skole-kirke-samarbeid.
 • Bistå presten i noe konfirmantarbeid.
 • Rekruttering, oppfølging og veiledning av frivillige medarbeidere i menighetens barne- og ungdomsarbeid.
 • Delta i trosopplæringsutvalget.
 • Samarbeide med stab, menighetsråd og frivillige om menighetsutvikling.
 • Administrativt arbeid, som planer og innrapportering, søknad om midler, ol.
 • Samarbeide med andre pedagoger om enkelte byomfattende tiltak.
Kvalifikasjoner
 • Minimum 3-årig høyere utdanning med pedagogikk, kristendom/teologi eller diakoni i fagkretsen eller annen relevant utdanning.
 • Relevant erfaring kan til en viss grad erstatte manglende formell utdanning.
 • God kjennskap til Den norske kirke og trosopplæringsarbeidet.
 • Erfaring fra å jobbe med barn og unge.
 • Erfaring med å formidle bibelfortellinger og kristen tro til barn og unge.
 • Fortrolig med bruk av IT som arbeidsverktøy.
 • Trygghet i å lede og utvikle babysang og andre sangstunder for barn.
 • Den som ansettes må være medlem i Den norske kirke og kunne fremvise godkjent politiattest.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Personlige egenskaper
 • Utadvendt og kontaktskapende.
 • Glad i å arbeide med og formidle til barn og unge.
 • Evne til å motivere og støtte frivillige.
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • personlige egenskaper som skaper tillit hos barn og foreldre vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Varierte arbeidsoppgaver og god innflytelse over egen arbeidssituasjon.
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk. Offentlig forsikrings- og pensjonsordning.
 • Helge- og kveldsarbeid må påregnes.

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 18 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 20 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

 

Kontaktinformasjon:

Inger Helen Nygård
Avdelingsleder kirkeliv
Telf: 928 10 420
 
Jarle Jacobsen
Soneleder Strinda
Telf: 476 12 766
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ilen Menighetshus, Ilevollen 15, 7018 Trondheim
Publisert 2021-05-18
Søknadsfrist 2021-06-01
Stillingstype Vikariat, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger