Vikariat menighetspedagog Nidelven menighet 100% stilling

Nidelven menighet, Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Nidelven menighet har nærmere 16.000 medlemmer og er en aktiv menighet med et mangfold av aktiviteter og god kirkesøkning.

Staben i Nidelven består av 12 ansatte i fellesråd/menighetsråd og 3 prester.

 

Arbeidsoppgaver
 • Å formidle kristen tro og bidra til å nå menighetens visjon om å være «mangfoldig i tro, håp og kjærlighet», med særlig ansvar for aldersgruppen 0 – 15 år.
 • Planlegge og gjennomføre menighetens trosopplæring etter vedtatt plan, og i samarbeid med andre ansatte og frivillige medarbeidere. 
 • Delta på menighetsbyggende tiltak.
 • Samarbeid med ansatte og frivillige medarbeidere om gudstjenester der barn og unge er en særskilt målgruppe. 
 • Rekruttering, oppfølging og veiledning av frivillige medarbeidere i menighetens barne- og ungdomsarbeid.
 • Delta aktivt i menighetens barnehage-/skole-kirkesamarbeid.
 • Administrativt arbeid, som planer og innrapportering, søknad om midler, o.l.
 • Samarbeid om felles prosjekt og tiltak med andre menigheter i Kirkelig fellesråd i Trondheim.
Kvalifikasjoner
 • Minimum 3-årig høyere utdanning med pedagogikk, kristendom/teologi eller diakoni i fagkretsen eller annen relevant utdanning.
 • Relevant erfaring kan til en viss grad erstatte manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge.
 • Fortrolig med bruk av IT som arbeidsverktøy.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
 • Den som ansettes må fremvise godkjent politiattest.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Personlige egenskaper
 • Utadvendt og kontaktskapende.
 • Glad i å arbeide med og formidle til barn og unge.
 • Gode samarbeidsevner og fleksibel.
 • Evne til å lede andre.
 • Evne til å arbeide strukturert.
 • Like godt å arbeide selvstendig og i team.
 • Kreativ og problemløsende.
 • Personlige egenskaper som skaper tillit hos både barn og foreldre vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger.
 • Varierte arbeidsoppgaver og god innflytelse over egen arbeidssituasjon.
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk.
 • Offentlig pensjonsordning.
 • Arbeidstid på ettermiddag/kveld og i helger må påregnes.

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 18 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 20 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.


Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

 

Kontaktinformasjon:

Gunnar Winther

Telf: 467 81 767
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hoeggen kirke, Nordre Risvolltun 2, 7036 Trondheim
Publisert 2021-05-18
Søknadsfrist 2021-06-01
Stillingstype Vikariat, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger