Prostiprest i Tromsø domprosti

Tromsø domprosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Det er ledig 100 % stilling som prostiprest i Tromsø domprosti. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i prostiet.  Stillingen har Tromsø domprosti som tjenestedistrikt.

Prostipresten er direkte underlagt domprosten, og den tilsatte vil få fastlagt sin arbeidsplan i samarbeid med domprosten. Det ligger i stillingens karakter at ikke alt kan planlegges på lang sikt. Det er tre prostiprester knyttet til Tromsø domprosti, og disse stillingene vil sammen dekke så mye som mulig av behovet for vikartjenester, men også ha rom for mer langsiktig arbeid, etter nærmere planer. For tiden er det aktuelt å knytte ca 50% av prostiprestens arbeidstid opp mot arbeid i Elverhøy menighet.

Til prostipreststillingen som nå er utlyst, det er kontorfellesskap med ansatte i Domkirken sokn, Elverhøy sokn, samt domprost og kirkeverge med stab.

Arbeidet som prostiprest er variert i et prosti med kulturelt og kirkelig mangfold.

Det er gode muligheter for å få arbeide nært sammen med kolleger og andre kirkelige faggrupper. Det satses på kollegafellesskap og gode samarbeidsforhold.


Flere opplysninger om Tromsø finnes på kommunens hjemmeside www.tromso.kommune.no og menighetens virksomhet omtales på fellesrådets hjemmesider www.kirken.tromso.no


Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprest
Kvalifikasjoner
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Ha evne til å inspirere og engasjere andre
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med tilsatte og frivillige
 • Gode evner til kommunikasjon, og gode arbeidsrutiner.
 • Evne til å engasjere seg i menighetens liv og utvikling
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes etter lønnsgruppe prostiprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer. Pensjonsinnskudd
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år.
 • Nytilsatte får tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. og avgjørelser som kan influere tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tromsø, 9008
Publisert 2021-05-18
Søknadsfrist 2021-06-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger