Sokneprest i Sør-Varanger sokn

Varanger prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Sør-Varanger sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Sør-Varanger sokn som særskilt tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt.

Soknet omfatter kommunen med samme navn og har ca 10.000 innbygger. Medlemsandelen i Den norske kirke var i 2020 på litt over 70%.

I Sør-Varanger er det et bredt sosialt, religiøst og kulturelt mangfold og menigheten arbeider målrettet i forhold til det. 

Det holdes regelmessig gudstjeneste i soknets 6 kirker og kapeller, dog med forskjellig frekvens: Kirkenes kirke, Svanvik kirke, Neiden kirke, Bugøynes kirke, Kong Oscars II kapell (Grense Jakobselv), Sandnes kapell.

Menigheten har arbeidet med å etablere en gudstjenesteturnus som har som mål å ivareta menighetslivet både i sentrum og i bygdene. Det feires hverdagsgudstjeneste i Kirkenes kirke. Årlig er det ca 105 gudstjenester i soknet. I 2019 var det 52 dåp, 50 konfirmanter, 87 gravferder og 13 vigsler.

Staben i Sør-Varanger består av foruten sokneprest, to kapellaner, kateket, to kantorer, to kirketjenere, menighetsarbeider, to fagarbeidere, saksbehandler, menighetssekretær og kirkeverge. Menighetskontoret er sentralt i Kirkenes.

Menigheten har som mål å drive et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Det er regelmessig seniortreff, andakter på institusjonene i kommunen. Kantor driver kirkekor.
Menigheten har fokus på samisk kirkeliv hvor minst fire samiske gudstjenester i året inngår i dette arbeidet. En finskspråklig gudstjeneste (med tilreisende prest) feires én gang i året.

I 2020 ble Kirkens Bymisjon Finnmark etablert i Kirkenes sentrum. Her er det etablert gode relasjoner for samarbeid og ulike prosjekter.
Det er romersk-katolsk, gresk- og russisk-ortodokse menigheter i kommunen. I tillegg finnes det pinsemenighet, Frelsesarmeen og noen mindre menigheter, inkl en aktiv læstadiansk forsamling.

For mer informasjon om Sør-Varanger sokn: https://kirken.no/sør-varanger

Sør-Varanger kommune er kjent for sin flotte natur med gode muligheter for et variert friluftsliv. Kommunen grenser mot Russland og Finland og er et viktig senter for den norske satsingen mot Nordvest-Russland og for Barentssamarbeidet. Menigheten ønsker å være en aktiv deltaker i det nasjonale samarbeidet i nordområdet.

Varanger prosti er geografisk stort og meget variert. Presteskapet i Varanger prosti møtes jevnlig til faglige konventer, der også det sosiale er viktig. Det gjennomføres 4-5 fysiske døgnsamlinger og 3-4 digitale møter. Forskjellighet settes høyt i en tro på at det er en styrke å utfylle hverandre i vår kirkes tjeneste..

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • En OVF-bolig i Kirkenes står til disposisjon for soknepresten
 • Pensjonsinnskudd
 • Mulighet for å søke tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
 • Varanger prosti tilhører virkemiddelsonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt.for ytterligere info se; tiltakssonen.no 
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkenes, 9900
Publisert 2021-05-18
Søknadsfrist 2021-05-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger