3-årig prosjektpreststilling i Alta

Alta prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig prosjektstilling som ungdomsprest i Alta i et engasjement for inntil tre år og vi søker etter en utadvendt, engasjert og samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.   

Presten blir del av arbeidsfellesskapet knyttet til Nordlyskatedralen Alta kirke. Arbeidsfellesskapet vårt legger stor vekt på tverrfaglighet, der vi ønsker et godt samarbeid på tvers av profesjoner.

Stillingen vil primært være rettet inn mot arbeid blant ungdom og unge voksne. Arbeidet vil innbefatte å støtte opp under eksisterende diakonale tiltak, og i samråd med den som ansettes kan noe av tjenesten være knyttet til ordinært gudstjenesteliv. Inntil 20 % av stillingen prioriteres brukt i studentmiljøet ved universitetet, campus Alta.

Prosten vil være den ansattes nærmeste overordnede.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).»

 

Arbeidsoppgaver
  • Oppgaver nevnt i utlysningsteksten og Tjenesteordning for menighetsprester for øvrig.
Kvalifikasjoner

 

  • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden har fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet og ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved et norsk teologisk fakultet   
  • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
  • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
  • Krav om medlemskap i Den norske kirke 
  • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
  • Må kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
  • Ha evne til å inspirere og motivere
  • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
  • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr

Stillingen lønnes som  1465 spesialprest
I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Pensjonsinnskudd
Lære om samisk og kvensk språk og kultur
Nytilsatte gis arbeidsveiledning
En ekstra uke permisjon med lønn pr år
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Markedsgata 30, 9510 Alta
Publisert 2021-05-18
Søknadsfrist 2021-05-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger