Kateket og menighetspedagog i Hammerfest

Vi lyser ut to stillinger innen trosopplæring i Hammerfest. Kateket i 100 % fast stilling og menighetspedagog i 50 % stilling vikariat.

Den norske kirke i Hammerfest er en inkluderende folkekirke som er tilstede for innbyggerne. Kommunen har 11.500 innbyggere hvorav 8.300 er medlem i Den norske kirke. Størsteparten av innbyggerne bor i byen Hammerfest/Rypefjord, men vi har levende bygdesamfunn i både Kvalsund, Kokelv, Seiland, Sørøya og Kvaløya . Soknene har alltid hatt en flerkulturell befolkning med norsk, samisk og kvensk som de største. Vi jobber i dag med å synliggjøre samisk kultur i menighetslivet. Kokelv er en sjøsamisk bygd hvor det samiske språket fortsatt praktiseres blant de eldre.

 

Det er nå ledig 100 % stilling som kateket. Stillingen er primært plassert i Hammerfest sokn, men den som tilsettes må påregne litt arbeid i de andre soknene i fellesrådsområdet/prostiet.

 

Det er også ledig 50 % vikariat som menighetspedagog. Menighetspedagogen er sammen med kateket menighetens trosopplærer og har som formål å fremme trosopplæringen i menighetene.

 

Se video for mer informasjon om arbeidet i tosopplæringen: https://www.youtube.com/watch?v=SeEBZGkLb1g

 

Mer informasjon om stillingene finnes på www.kirken.hammerfest.no eller kontakt kirkeverge på tlf. 91168352. Søknadsfrist 20.06.21.

 

 

 

Arbeidsgiver Hammerfest kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkegata 21, 9615 Hammerfest
Publisert 2021-05-28
Søknadsfrist 2021-06-20
Stillingstype 100% fast og 50% vikariat
Antall stillinger 2
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hammerfest kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger