Pastor i 60 % fast stilling

Levanger Frikirke er en flergenerasjonsmenighet med 125 medlemmer, som ønsker å ta dåpsopplæringsansvaret på alvor. Vårt kirkebygg ligger i Levanger sentrum og har store og hensiktsmessige lokaler for en rekke aktiviteter. Vi feiret 100 årsjubileum i 2019, og har siden 2013 hatt kvinnelig pastor, som nå går av for aldersgrensen. Menighetens øverste organ er menighetsmøtet og årets tema er «Tro, virksom i kjærlighet». Levanger gir deg tilgang til det meste du kan ønske deg av mangfold innen kirke, natur og kultur – samt et rikt studietilbud og godt oppvekstmiljø.

Levanger Frikirke søker pastor i 60 % fast stilling.

 

Hva har du, som vi trenger?

Det er en fordel om du har utdannelse og erfaring innen teologi, menighetsarbeid, barne- og ungdomsarbeid, forkynnelse og sjelesorg. Som menighet har vi har stor tro på en pastortjeneste som er basert på kombinasjonen naturgaver og nådegaver. Vi er m.a.o. fleksible mht. stillingens innhold i forhold til din kompetanse. Holdninger, potensiale og personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Som kollega er du samfunnsengasjert, tar ansvar, viser initiativ og har sterk gjennomføringskraft. I tillegg er du en lagspiller som er samarbeidsorientert, ser den enkelte, bygger nettverk, tenker helthetlig, deler kunnskap og planlegger strategisk, men er åpen for at Gud kan ha andre planer.

 

Hva kan vi tilby deg?

Deltakelse i et likeverdig lederteam – kvinner og menn som utgjør eldsterådet. Lønns- og arbeidsvilkår følger de gjeldende bestemmelser i regulativet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Pastoren er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og kirkens bekjennelse. Ansettelse forutsetter menighetsmøtets godkjennelse.

 

Nærmere informasjon om stillingen: Ove Pedersen, 450 77 246. Alle forespørsler blir behandlet konfidensielt inntil annet er avtalt. Se vår hjemmeside og Facebook-side.

 

Søknad sendes: levanger@frikirken.no.

Søknadsfrist 1. juli. Oppstart etter avtale.

 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

 

 

 

Arbeidsgiver Levanger Frikirke
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkegata 45B, 7600 Levanger
Publisert 2021-06-02
Søknadsfrist 2021-07-01
Stillingstype Fast, 60%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Levanger Frikirke
Kirkegata 45B
7600 Levanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger