Sykehusprest

Preste- og samtaletjenesten, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø

Preste- og samtaletjenesten er sykehusets faggruppe for ivaretakelse av åndelige/eksistensielle behov. Tjenesten er en integrert del av sykehusets samlede tverrfaglige kompetanse. Den utøves i tråd med de rettigheter helselovgivningen gir pasienter, og for å bidra i realiseringen av UNNs grunnverdier og mål. Tjenesten retter seg mot pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av livssynsmessig tilhørighet. Preste- og samtaletjenesten har pr. nå tre prester og én sykehushumanist i Tromsø og én diakon i Harstad.

Vi har ledig 100% stilling som sykehusprest i Tromsø.

 

Arbeidsoppgaver
 • Eksistensielle samtaler og sjelesorg i møte med pasienter og/eller pårørende med ulik livssynsmessig/religiøs tilhørighet
 • Ritualer og kirkelige handlinger
 • Psykososialt krisearbeid ved større ulykker
 • Undervisning, veiledning og samtaler med øvrig personale
 • Beredskap utenom vanlig arbeidstid etter avtale
Kvalifikasjoner
 • Profesjonsstudium i teologi eller tilsvarende
 • Pastoral-klinisk eller annen relevant videreutdanning, eventuelt forpliktelse til å tilegne seg slik innen rimelig tid
 • Erfaring fra annen prestestilling, undervisning, veiledning og flerkulturelt arbeid
 • Kjennskap til landsdelen er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og selvstendig
 • Åpen, lyttende, dialogisk
Vi tilbyr
 • Godt og spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver i tverrfaglige sammenhenger
 • Kollegaveiledning
 • Lønn etter avtale

 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

 

Kontaktinformasjon:

 

Torbjørn Askevold
Sykehusprest
Telf: 48162224
 
Ingun Fossland
Avdelingsleder
Telf: 91697192
 
Arbeidsgiver Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kategori Helse, medisin og omsorg
Arbeidssted Hansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø
Publisert 2021-06-03
Søknadsfrist 2021-06-21
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger