Barnehageleder

Menighetsbarnehagene i Asker, Asker kirkelige fellesråd

Asker kirkelige fellesråd har driftsansvar for tre menighetsbarnehager i Asker: Engelsrud, Holmentoppen og Østenstad. Barnehagene har utvidet kristen formålsparagraf og har lokale menighetsråd som eiere. Vi søker en dyktig barnehagelærer og leder, som kan ta et helhetlig ansvar for alle tre virksomhetene. Vi har stor tro på menighetsbarnehagene våre og tilbyr utfordrende lederoppgaver sammen med engasjerte medarbeidere. Det er i dag til sammen 12 årsverk i de tre barnehagene. Fellesrådet samarbeider godt med Asker kommune gjennom samordnet opptak, kurs og veiledning. Barnehagelederen er en del av kirkesjefens ledergruppe.

Er det deg eller noen du kjenner?

Arbeidsoppgaver
 • Sørge for at barnehagene oppfyller alle normer og krav for god drift
 • Bidra til at barnehagene blir kjent i nærmiljøene og i hele Asker som kjempegode barnehager
 • Helhetlig ansvar for den pedagogiske virksomheten
 • Delegert arbeidsgiveransvar for alle ansatte i barnehagene
 • Kontakt med Asker kommune som tilskudds- og tilsynsmyndighet
 • Strategisk utvikling av barnehagene over tid
Kvalifikasjoner
 • Du er godkjent barnehagelærer
 • Du har god kjennskap til rammene for drift av barnehager
 • Du har lederutdannelse og/eller ledererfaring fra barnehage
 • Du er medlem av Den norske kirke og har forståelse for barnehagenes verdigrunnlag og menighetstilknytning
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Du har evne til å planlegge og arbeide strukturert og selvstendig
 • Du er en relasjonsbygger som liker å være tilstede i barnehagene
 • Du har evne til å motivere og begeistre - og sammen med personalet bidra til at flere foreldre ønsker et tilbud for barna sine i våre barnehager 
 • Du har evne til å ta strategiske helhetsperspektiver og lede med tydelighet og omsorg
 • Vi vil legge vekt på personlig egnethet

Den som blir tilsatt i stillingen må legge fram politiattest, jfr. lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 20.

Vi tilbyr
 • Arbeidsfellesskap med ansatte, menighetsråd og fellesråd med stort engasjement for barnehagene sine
 • Du blir en del av kirkesjefens ledergruppe
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Arbeidsgiver vil legge til rette for faglig utvikling
 • Pensjons - og forsikringsordning i KLP
 • Asker kirkelige fellesråd har bedriftshelsetjeneste

Engelsrud barnehage har 2 avdelinger og ligger vakkert til i Nordvannslia ved Dikemark. Vardåsen menighet eier barnehagen, som har et stort og flott uteområde. Nærområdet er ideellt for uteliv. Barnehagens visjon er å skape trygghet og legge til rette for læring gjennom lek, fysisk aktivitet og gode relasjoner. 

Østenstad menighetsbarnehage har 1 avdeling og ligger i underetasjen i Østenstad kirke. Barnehagen ligger i et stort og flott naturområde. Glede, glød og tid, er verdier som barnehagen ønsker skal bli synlige i hverdagen.

Holmentoppen barnehage er en hyggelig en-avdelings barnehage i lyse, trivelige lokaler på Holmen kirkested på Nesbru.

Asker kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for alle kirkelig ansatte unntatt menighetsprestene. Fellesrådet forvalter og drifter kirkelige bygg, eiendommer og gravplasser i Asker kommune. Kirkens feltarbeid i Asker og menighetsbarnehagene i Asker er også en del av det fellesrådets virksomhet. Asker kommune er med sine 95 000 innbyggere en av Norges største. Asker prosti sammenfaller med den nye kommunen, med 10 sokn og 130 kirkelig ansatte. 

Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkelia 5, 1383 Asker
Publisert 2021-06-07
Søknadsfrist 2021-06-20
Stillingstype Fast 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger