Rådgiver/seniorrådgiver

LEDIG STILLING I KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF)

Kristne Friskolers Forbund (KFF) er interesseorganisasjon for ca 140 friskoler godkjent på kristent grunnlag. Vi arbeider til daglig med økonomiske, administrative og politiske rammebetingelser for skolene. KFF bistår også skolene og eierne i arbeidet med å utvikle skolene og tydeliggjøre den kristne profilen slik også myndighetene forutsetter ved godkjenning. KFF drifter også et systemet for internkontroll IK-friskoler som benyttes både av medlemsskoler og en rekke andre friskoler.

Ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver fra 1. september 2021 i KFF

Aktuelle søkere må ha genuin interesse for kristen friskolevirksomhet og kunnskap om regelverket for friskoler vil være en fordel.

Den primære oppgaven vil være knyttet til drift og utvikling av internkontrollsystemet IK-friskole. Dette vil skje i nært samarbeid andre tilsatte i vårt sekretariat, brukerne av systemet og vår leverandør av IT-løsning for systemet. Sentrale oppgaver er å innarbeide gjeldende regelverk i systemet og bidra til gode systemløsninger for brukerne.

Den som tilsettes vil, sammen med de andre i sekretariatet også få oppgaver med å besvare henvendelser fra medlemsskolene og ellers ta del i ulike arbeidsoppgaver ved behov.

Nærmeste overordnete er generalsekretær.

Relevant utdanning og erfaring i forhold til arbeidsoppgavene nevnt ovenfor vil bli tillagt vekt. Erfaring i skoleledelse og fra kristen friskole vil være en styrke. Kunnskap og erfaring med regelverk og rammebetingelser, vil også være en fordel. Den som tilsettes må kunne arbeide aktivt i samsvar med de kristne skolenes målsetting.  Reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen er i 100 % størrelse og har kontorsted i Oslo sentrum.

Lønn etter avtale.

Tiltredelse 1. oktober 2021 eller etter avtale.

Interesserte bes ta kontakt snarest med generalsekretær Jan Erik Sundby på tlf 971 13 257 eller på sundby@kff.no. Søknad sendes også på denne epostadressen innen 12. juli 2021.

Arbeidsgiver Kristne friskolers forbund
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Oslo sentrum
Publisert 2021-06-16
Søknadsfrist 2021-07-12
Stillingstype 100%, fast
Antall stillinger 1
Sektor Ideell
Søk på stillingen
Kristne friskolers forbund

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger