Diakon/diakonmedarbeider Trosopplærer/menighetspedagog (2 stillinger)

Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger under øvre Telemark prosti. Kommunen ligger i naturskjønne områder under det majestetiske fjellet Gaustatoppen og Hardangervidda som nærmeste nabo. I kommunen er det seks kirker, to fjellkirker og et kapell. I kommunen er det to sokn, Rjukan menighet og Tinn sokn som ønsker å skape levende møteplasser og være inkluderende for mennesker i alle aldre og i alle livets faser. Kommunen har et variert næringsliv, rimelige boliger, et godt utdanningstilbud, full barnehagedekning og gode tilbud innen kulturliv, idrett og friluftsliv.

Tinn kirkelige fellesråd har ledig en 100% stilling som diakon/diakonmedarbeider og en 75% trosopplærer/menighetspedagog.

 

Diakonstillingenes sentrale oppgaver:

 • Ha ansvaret for menighetens diakonale arbeid sammen med ansatte og frivillige medarbeidere
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
 • Videreutvikle og gjennomføre lokal diakoniplan sammen med diakoniutvalg og stab i henhold til sentral plan for diakoni

 

Arbeidsforhold:

 • Menighetens diakoniutvalg vil være en viktig samarbeidspartner for diakonen
 • Kontorplass i Atrå og på Rjukan
 • Diakon vil ha kirkevergen som nærmeste overordnede
 • Opplæring i våre systemer vil bli gitt.

 

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Kvalifikasjonskravene er i henhold til tjenesteordningen for diakoner
 • Målrettet, fleksibel og initiativrik
 • Erfaring fra diakonalt arbeid vil bli vektlagt
 • Egnethet til stillingen vil vektlegges
 • Må ha førerkort og disponere egen bil

 

 

 Trosopplæringstillingens sentrale oppgaver:

 • Trosopplæringstillingen er i en 75% stilling som inkluderer 25% som dirigent i Tinn barnekor som består av ca. 30 barn. I alderen 6-10 år.
 • Stillingen kan gjøres om til en 50% om dirigent til barnekoret ikke lar seg gjøre
 • Arbeid med menighetenes trosopplæringsplan
 • Annet arbeid i samarbeid med stab

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med barn i kirke eller kristne organisasjoner
 • Det er ønskelig med pedagogisk erfaring/utdanning
 • Initiativ, kreativitet og evnet til å jobbe selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil vektlegges

 

 

Vi kan tilby:

 • Et godt fagmiljø, gode kollegaer, flere engasjerte frivillige og aktive menigheter.
 • Kirken i Tinn har kortilbud til barn og unge.
 • Lønn og godtgjørelse i henhold til tariffavtale kirkelig sektor og KLP.

 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jr. Offentlighetsloven §25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknad og gjøres bare unntaksvis.  

 

Annet

 • Krav om medlemskap i Den norske kirke og lojalitet mot Den norske kirkes grunnverdier
 • Må ha førerkort og disponere bil
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting

 

Kontaktinformasjon og søknadsfrist

For mer informasjon, kontakt Kirkeverge Susann Myhra Styrvold tlf. 41331093

eller Diakon Silje Sjøtveit tlf. 97541299

 

Søknad med CV sendes både på e-post til Susann.myhra.styrvold@kirken.tinn.noog på papir til

Tinn kirkelige fellesråd,

c/o Tinn kommune,

Postboks 14,

3661 Rjukan.

 

Merk konvolutten med «søknad»

Søknadsfrist: innen 11. juli 2021

 

Tiltredelser for begge stillingene snarest

 

Arbeidsgiver Tinn kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted
Publisert 2021-06-17
Søknadsfrist 2021-07-11
Stillingstype Fast
Antall stillinger 2
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tinn kirkelige fellesråd
Atråvegen 328
3656 Atrå
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger