Kapellan i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby

Søndre Follo prosti ligger i Akershus fylke mot Oslofjorden mellom Oslo og Østfold, og består av de fire kommunene og fellesrådsdistriktene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås. Prostiet er inndelt i 11 sokn, med ca. 50 000 medlemmer i Den norske kirke. Folketallet er økende. Det er korte avstander og gode kommunikasjonsforhold i prostiet, og mot Oslo og Østfold.

Det er ledig stilling som kapellan 100 %, med særskilt tjenestested Vestby. Vi ser etter en engasjert og selvstendig kapellan som trives med konfirmantarbeid og trosopplæring, og som kan bidra til å videreutvikle et mangfoldig gudstjenestetilbud.
 
Vestby er en spennende og variert kommune i stadig vekst, med et folketall på ca. 18.000. Den lange strandlinjen mot Oslofjorden gjør Vestby svært populært som ferie- og rekreasjonssted i sommersesongen. De senere årene er det etablert flere nybyggerfelt, noe som har ført til et stort antall barn og unge. Det bor flest mennesker i Vestby i nord og Son i sør, og kommunen har innslag av hyggelige bygdemiljøer og små sjarmerende tettsteder.
 
Fellesrådsområdet består av fire samarbeidende sokn: Vestby i nord og Såner i sør, Garder i øst og
Hvitsten mot Oslofjorden. Det er fem kirker, hvorav Son kulturkirke Saga er det nyeste tilskuddet, vigslet i 2014. Det er også et lite kapell som først og fremst benyttes til gravferder. Prestetjeneste i Vestby innebærer at en får bred erfaring med varierte kirkerom og menighetsfellesskap. Gudstjenestelivet spenner vidt fra jazzmusikk til karnevalsfeiring, pilegrimsvandring og bryggegudstjeneste.
 
Kapellanen vil arbeide inn mot alle de fire soknene, og som en del av sin stilling ha et særskilt tyngdepunkt i menighetens trosopplærings- barne- og ungdomsarbeid. Det er utviklet en god og dynamisk trosopplæringsplan, og kapellanen vil samarbeide tett med trosopplæringsleder.
Det er gode tradisjoner for skole- og barnehagegudstjenester ved høytidene. 
Kapellanen har hovedansvaret for menighetens konfirmantarbeid, noe som er et viktig tyngdepunkt i denne stillingen. Dette betyr at vi er spesielt på jakt etter deg som har erfaring med og engasjement på dette feltet.

Kapellanen vil inngå i gudstjeneste- gravferds- og vigselsturnus. Omfanget av dette vil sees i forhold til andre oppgaver.

Staben består av kirkeverge, som også er daglig leder, saksbehandler, menighetsarbeider,
trosopplæringsleder, to kantorer, fire kirketjenere/kirkegårdsarbeidere, samt to sokneprester i tillegg til kapellanen. For hele prostiet er det også en prostidiakon. I prostiet er det til sammen 13 prester, samt prosten, som møtes jevnlig til fagdager og andre samlinger i prostiet.
 
Kirkelig statistikk for 2019 viser 131 gudstjenester, 193 dåp, 105 konfirmanter, 71 gravferder og 23 vigsler.

Kirkekontoret er for tiden lokalisert i gamle Bjørlien skoles lokaler.
 
Mer informasjon om kirken i Vestby finnes på menighetens hjemmeside: www.kirken.no/vestby.
Se også menighetens presentasjonsvideo ved å klikke: Her
 
Målform i kirke og skole er bokmål.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter
endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.
 
Politiattest ( barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Hovedansvar for konfirmantarbeid
 • Deltar i kirke-skolesamarbeid og trosopplæring
 • Tjenesteuke i turnus
 • Stabsmøter
 • Delta i prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning 
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort kl B
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet, selvstendig og i team
 • Evne til å ta initiativ og skape kontakt med frivillige medarbeidere og utvikle samarbeid med nye
 • God innsikt i trosopplæringsreformen og gudstjenestereformen og til å se disse i sammenheng med den lokale menighetsutvikling
 • Gode kommunikasjonsevner, samt vilje og interesse for å bruke digitale verktøy og sosiale medier
 • Evne og motivasjon til å arbeide og samarbeide med ungdom
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Et spennende og variert sted å være prest!
 • En stor stab med mange gode muligheter for samarbeid
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 kapellan
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Arbeidsveiledning
 • Åndelig veiledning

 

 

Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Risilveien 71, 1540 Vestby
Publisert 2021-06-23
Søknadsfrist 2021-08-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger