Sokneprest i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby

Søndre Follo prosti ligger i Akershus fylke mot Oslofjorden mellom Oslo og Østfold, og består av de fire kommunene og fellesrådsdistriktene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås. Prostiet er inndelt i 11 sokn, med ca. 50 000 medlemmer i Den norske kirke. Folketallet er økende. Det er korte avstander og gode kommunikasjonsforhold i prostiet, og mot Oslo og Østfold.

Menighetene i Vestby søker ny sokneprest til en variert prestetjeneste. Vi ønsker oss en samlende leder som vil videreutvikle og fornye arbeidet med å være en synlig kirke i lokalmiljøet.
 
Vestby er en spennende og variert kommune i stadig vekst, med et folketall på ca. 18.000. Den lange strandlinjen mot Oslofjorden gjør Vestby svært populært som ferie- og rekreasjonssted i sommersesongen. De senere årene er det etablert flere nybyggerfelt, noe som har ført til et stort antall barn og unge. Det bor flest mennesker i Vestby i nord og Son i sør, og kommunen har innslag av hyggelige bygdemiljøer og små sjarmerende tettsteder.
 
Fellesrådsområdet består av fire samarbeidende sokn: Vestby i nord og Såner i sør, Garder i øst og Hvitsten mot Oslofjorden. Det er fem kirker, hvorav Son kulturkirke Saga er det nyeste tilskuddet, vigslet i 2014. Det er også et lite kapell som først og fremst benyttes til gravferder. Soknepresten vil arbeide inn mot alle de fire soknene. Prestetjeneste i Vestby innebærer at en får bred erfaring med varierte kirkerom og menighetsfellesskap. Gudstjenestelivet spenner vidt fra jazzmusikk til karnevalsfeiring, pilegrimsvandring og bryggegudstjeneste.
 
Soknepresten vil inngå i gudstjeneste- gravferds- og vigselsturnus, samt beredskapstjeneste og andakter på sykehjem/eldresenter. Staben består av kirkeverge, som også er daglig leder, saksbehandler, menighetsarbeider, trosopplæringsleder, to kantorer, fire kirketjenere/kirkegårdsarbeidere, samt en annen sokneprest og en kapellan. For hele prostiet er det også en prostidiakon. I prostiet er det til sammen 13 prester, samt prosten, som møtes jevnlig til fagdager og andre samlinger i prostiet.
 
Kirkelig statistikk for 2019 viser 131 gudstjenester, 193 dåp, 105 konfirmanter, 71 gravferder og 23 vigsler.

Kirkekontoret er for tiden lokalisert i gamle Bjørlien skoles lokaler.
 
Mer informasjon om kirken i Vestby finnes på menighetens hjemmeside: www.kirken.no/vestby.
Se også menighetens presentasjonsvideo ved å klikke: Her
 
Målform i kirke og skole er bokmål.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter
endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.
 
Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Koordineringsansvar og ledelse av prestetjenesten
 • Sete i Vestby felles menighetsråd og vara i Vestby kirkelige fellesråd
 • Samarbeid med ulike institusjoner og samarbeidspartnere i nærmiljøet
 • Sykehjemsandakter
 • Trosopplæring som knytter an til gudstjenestelivet
 • Delta i prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning 
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort kl B
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet, selvstendig og i team
 • Evne til å ta initiativ og skape kontakt med frivillige medarbeidere og utvikle samarbeid med nye
 • God innsikt i trosopplæringsreformen og gudstjenestereformen og til å se disse i sammenheng med den lokale menighetsutvikling
 • Gode kommunikasjonsevner, samt vilje og interesse for å bruke digitale verktøy og sosiale medier 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Et spennende og variert sted å være prest!
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Arbeidsveiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Åndelig veiledning
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Risilveien 71, 1540 Vestby
Publisert 2021-06-23
Søknadsfrist 2021-08-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger