Sokneprest i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Asak og Tistedal sokn

Den norske kirke, Borg bispedømme

Nå har du en spennende mulighet
til å komme til den historiske festningsbyen Halden og bli sokneprest i Asak og Tistedal!  

Vi er på leting etter en sokneprest med pågangsmot og som ønsker å bygge menighet, gudstjenesteliv og fellesskap i samarbeid med en dyktig og kreativ stab og mange engasjerte frivillige.
Vi ønsker deg som er en levende og god formidler av evangeliet og en trygg liturg. Du har vilje og evne til både å ta vare på det som fungerer godt, og samtidig ønsker utvikling og nytenking.  Du har lyst til å være med på vår kommunikasjonssatsing og vil samarbeide på tvers av profesjonslinjer og soknegrenser. 

Halden grenser til Sverige helt sør i tidligere Østfold fylke og består av tettbebygde bysentra og kystnære boligområder med fine omkringliggende turmuligheter og populære feriesteder ved havet. Kommunen har drøyt 31 000 innbyggere hvorav ca 70% tilhører Den norske kirke. Det lokale fellesrådsområdet er organisert i syv menigheter med åtte kirkebygg – og det er et godt samarbeid med de mange andre tros- og livssynssamfunnene i byen. Soknepresten gjør også tjeneste i Idd og Enningdalen sokn. 

I Covid-19-perioden har Den norske kirke i Halden satset mye på digitalt nærvær og samarbeid på tvers av soknegrensene, og dette har gitt økt oppslutning på sosial medier. Halden er et godt sted å bo og å tjenestegjøre som prest.  

Disse er klare for å samarbeide med deg:
Soknene i Den norske kirke i Halden er organisert i to samarbeidsområder som har hver sin stab. Kirkens kontorer er sentrumsnære og samlokalisert med felles daglig leder og administrasjon for de to stabene. Idd samarbeidsområde har fire sokn og fem kirker (Idd, Prestebakke, Søndre Enningdalen, Asak og Tistedal) og er bemannet med to sogneprester og en kapellan med særlig ansvar for konfirmant- og ungdomsarbeidet, en diakon, tre kirkemusikere og fire kirketjenere. Den øvrige bemanningen i fellesområdet består av tre prester, en diakon, tre menighetspedagoger og flere kirketjenere. Det er godt utviklet samarbeid mellom menighetene i området.  Det kan være aktuelt å slå de to samarbeidsområdene og stabene sammen. 

Dette kan du se fram til:
Samarbeidet med barnehagene og skolene er utstrakt og godt. Trosopplæringsarbeidet drives basert på gode planer og tiltak. Kapellanen koordinerer arbeidet med de rundt 120 konfirmantene og diakonen holder i kontakten med sykehjemmene og opptreningssenteret i samarbeidsområdet. Soknepresten er en viktig deltaker i dette arbeidet sammen med de andre ansatte.
Halden har en rik historie lokalt og nasjonalt. Menighetene i Halden har et godt og spennende samarbeid med byens tre historielag.  Tiltak i forbindelse med den nyopprettede pilegrimsleden gjennom kommunen har vært en del av dette samarbeidet.

 

Blant andre oppgaver kan nevnes:
Soknepresten sitter i menighetsrådene i Asak og Tistedal. Før koronasituasjonen hadde området ca. 120 gravferder og 30-35 vielser i året. De fire soknene har felles gudstjenesteliturgi og mange frivillige som blant annet deltar i gjennomføring av gudstjenestene. Konfirmantministrantene er viktige i den sammenheng.
Dette siste året har Halden fellesrådsområde utviklet en stor digital satsing på Facebook og andre sosiale medier. Det er ønskelig at soknepresten deltar i dette.

Se gjerne våre sider på Facebook: Den norske kirke i Halden, samt våre hjemmesider: https://halden.kirken.no 

Den som tilsettes må delta i en beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m. samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt. 

Målform i kirke og skoler er bokmål. 

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger 
 • Delta i bispedømmets beredskapstjeneste 
 • Sete i Asak og Tistedal menighetsråd og andre aktuelle utvalg 
 • Institusjonstjeneste 
 • Trosopplæringsarbeid/konfirmantarbeid 
 • Annet menighetsutviklende arbeid 
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Delta i prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta  i bispedømmets beredskapsordning
 • Delta i arbeidsveiledning
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke 
 • Cand.theol 
 • Praktisk teologisk utdanning 
 • Førerkort klasse B 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner 
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig 
 • Evne til å bygge menighet og til å motivere
 • Gode kommunikasjonsevner, samt vilje og interesse for å  bruke digitale verktøy og sosial medier 
 • Fleksibel og initiativrik 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 sokneprest 
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse 
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk 
 • Åndelig veiledning 
 • Arbeidsveiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Os alle 13, 1777 Halden
Publisert 2021-06-23
Søknadsfrist 2021-06-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger