Kapellan i Østre Borgesyssel prosti med tjenestested Rakkestad sokn

Drømmer du om landsbysjarm og folkelig engasjement? Ønsker du å formidle evangeliet så det blir aktuelt og livsnært? Da kan du være vår kommende kapellan! Rakkestad sokn søker nå etter en ny engasjert kapellan som brenner for å bygge en menighet som er et naturlig og viktig samlingspunkt i lokalsamfunnet.

Rakkestad?
Rakkestad ligger 8 mil fra Oslo med kort reiseavstand til de øvrige Østfold-byene. Her befinner du deg i hjertet av tidligere Østfold fylke, i en kommune med cirka 8250 innbyggere. Rakkestad-samfunnet preges av stor dugnadsånd, og «landsbysjarm» er et ord som brukes om Rakkestad sentrum. Rakkestad sokn består av de opprinnelige soknene Rakkestad, Degernes og Os som ble sammenslått til et felles sokn i 2015. Her finner du tre kirker: Rakkestad middelalderkirke fra ca. 1200 og Degernes og Os fra 1860-tallet. I tillegg gjennomføres det gudstjenester på Menighetshuset Holøsåsen. De kristne organisasjonene står sterkt i bygda.
I Rakkestad jobber folk innenfor landbruk, næringsmiddelindustri, tradisjonell industri, høyteknologiske bedrifter og i servicenæringen. Kommunen har full barnehagedekning, nye, moderne skolebygg, gode muligheter for friluftsliv og rikt utviklet kulturliv. Nytt kulturskolebygg tas i bruk i løpet av 2021. Kommunen har stadig tilflytting av barnefamilier til sine nye, flotte boligområder. Om lag 76% av kommunens innbyggere er medlemmer i Den norske kirke.  

Brenner du for barn, unge og diakoni? Det gjør vi også!
I Rakkestad har menighetsrådet derfor valgt dette som våre satsningsområder. Vår nye kapellan skal være med å videreutvikle arbeidet. Vi er derfor på jakt etter deg som har erfaring med og engasjement på  dette feltet. Menighetsrådet ønsker at kirken skal være en viktig bidragsyter i samfunnet og et felles samlingspunkt som oppleves relevant for folk. Sammen med resten av staben vil du være med og bygge en menighet som er synlig for og nær mennesker i Rakkestad.

Hvem er staben?
Kirkestaben i Rakkestad samles på kirkekontoret i sentrum. Her jobber det 2 prester, organist, sekretær, diakon, menighetspedagog, konfirmantlærer, driftsleder, 2 kirketjenere og en kirkeverge. Vi samarbeider godt med andre aktører lokalt. Det kirkelige arbeidet har gode arbeidsvilkår i bygda og er en ønsket samarbeidspartner i mange sammenhenger. Det tverretatlige samarbeidet i kommunen er godt utviklet, også innenfor organisasjons- og kulturlivet.

Høres dette ut som et fellesskap du vil bli en del av? Da ser vi fram til å høre fra deg!

Vil du vite mer om oss? Se nettsidene våre: https://kirken.no/rakkestad

For å sikre en god kjønnsbalanse blant prestene i prostiet, oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt.

Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver
 
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Hovedansvar for konfirmantarbeidet sammen med konfirmantlærer
 • Bidra aktivt til å styrke det frivillige arbeidet i soknet
 • Delta i trosopplæringsarbeidet for barn og unge
 • Menighetsbyggende arbeid med særlig blikk for barn, ungdom og familier
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

 

Kvalifikasjoner

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • God formidlingsevne til ulike aldersgrupper
 • Ryddighet og evne til å administrere
 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Evne til å bygge menighet og motivere
 • Gode kommunikasjonsevner, samt vilje og interesse for å bruke digitale verktøy og sosial medier  
 • Fleksibel og initiativrik
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 kapellan
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Arbeidsveiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Industriveien 6, 1890 Rakkestad
Publisert 2021-06-23
Søknadsfrist 2021-08-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger