Prostiprest i Nordre Follo prosti

Er du vår nye prostiprest i Nordre Follo prosti?

Har du lyst til å bli kjent med 8 varierte og aktive menigheter, og ønsker å arbeide spesielt inn mot aldersgruppen 18-30 år – da bør du fortsette å lese denne utlysningen! Nordre Follo prosti ligger i Viken fylke og består av 2 kommuner, Nordre Follo og Enebakk. Samlet befolkning er ca 70000, hvorav 2/3 er medlemmer av Den norske kirke. Siden vi er så Oslo-nære, er befolkningstallet økende. 

Stillingen økes nå til 100%, og største delen av den (ca 60%) vil gå med til å forrette gudstjenester og kirkelige handlinger, i planlagte, og av og til mer akutte, fravær blant de øvrige 11 prestene (inkludert prost). Mange er involverte i gudstjenestearbeidet og du forventes å delta i planlegging og forberedelse av dine gudstjenester. Over tid vil dette gi deg verdifull erfaring med, og kjennskap til ulike typer gudstjenester. Oppslutningen om gudstjenestene våre er jevnt over god, til dels meget god! 

I den resterende delen av stillingen (ca 40 %) ønsker vi at du utforsker mulighetene for å bygge kontakter med en aldersgruppe vi ser lite til, nemlig aldersspennet 18-30 år. Vi trenger derfor deg som ønsker å knytte flere i denne aldersgruppen til kirken, og som leter etter muligheter for å bygge et arbeid for unge mennesker. Vi har ikke et etablert miljø i denne aldersgruppa som venter på deg, og vi vet heller ikke hvor i prostiet dette arbeidet vil ha best grobunn. Her kan veien bli til mens du går. To av kapellanene i prostiet ønsker å «spille ball» med deg, i tillegg til at du vil bli tatt godt imot i de 5 stabene i prostiet. Som en del av ønsket om å kommunisere med denne aldersgruppen regner vi med at du er trygg i bruken av sosiale medier. Du vil få stor frihet til å være med og utforme denne delen av stillingen.

Du får kontor i Ski nye kirke, der også prosten har kontor. Du vil ha møterett i alle stabene. Den videre utviklingen av stillingen vil vise om det er strategisk å knytte seg sterkere til en av stabene. Selv om det er gode kommunikasjonsforhold, er det behov for egen bil i arbeidet.

Målform i kirke og skole er bokmål.

For å sikre en god kjønnsbalanse blant prestene i prostiet, oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt.

Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Utvikle aktiviteter og arenaer for personer i aldersgruppen 18-30 år
 • Delta i stabsmøter etter behov
 • Delta i prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand. theol
 • Praktisk-teologisk udanning
 • Førerkort kl B
Personlige egenskaper
 • Fleksibilitet, kreativitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • God formidlingsevne, gjennom forkynnelse og sosiale medier
 • God samarbeidsevne med ansatte og frivillige medarbeidere.
 • Evne til kontaktskapende møter med mennesker i fasen 18-30 år
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1537 prostiprest
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Arbeidsveiledning
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Birkelunden 4, 1400 Ski
Publisert 2021-06-23
Søknadsfrist 2021-08-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger