Samfunns- og diakonirådgiver

Det er ledig 100 % stilling ved Borg bispedømmekontor som samfunns- og diakonirådgiver.

Borg bispedømmekontor ligger i Fredrikstad og er felles sekretariat for Borg biskop og bispedømmeråd. Vi er et regionalt kirkelig rådgivnings- og kompetansesenter for menigheter og tilsatte og er arbeidsgiverorgan for presteskapet. Kontoret er inndelt i en avdeling for kirke og samfunn og en personal- og serviceavdeling, til sammen er vi 15 ansatte. Liker du å være i et miljø med mange oppgaver, høyt tempo og gode kollegaer, da er du velkommen som søker hos oss.

Diakoni er nestekjærlighet i praksis, synliggjort gjennom inkludering, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. FNs bærekraftsmål blir sentrale i kirkens diakoni frem mot år 2030. Stillingen gir muligheter for å delta i det spennende arbeidet med å videreutvikle Den norske kirkes diakoni- og samfunnsengasjement lokalt og regionalt.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stillinger kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jmfr. offentlighetsloven § 25.

Tiltredelse etter avtale. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Videreutvikle kirkens samfunnsengasjement knyttet opp til FNs bærekraftsmål
 • Bidra til faglig utvikling av diakonien i Borg knyttet opp til Den norske kirkes plan for diakoni
 • Bidra med samfunnsanalyse som grunnlag for å videreutvikle kirkens diakoni lokalt og regionalt
 • Videreutvikle kirkens samhandling med kommuner når det gjelder tros- og livssynsutøvelse
 • Bidra til synlighet og engasjement gjennom kommunikasjon- og informasjonsarbeid
 • Bidra til økt samfunnsfaglig kompetanse i bispedømmet, prostier og lokalkirke gjennom kurs, fagdager, veiledning m.m.
 • Ivareta kontakten med diakonene i bispedømmet
 • Andre oppgaver etter behov  
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på masternivå
 • Høy samfunnsfaglig kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode ferdigheter og interesse for bruk av relevante IKT-verktøy, sosiale medier, nettsider mv.
 • God kjennskap til kirkelig virksomhet
 • Medlemskap i Den norske kirke  
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig og samtidig like teamarbeid
 • Jobbe strukturert, ryddig og effektivt
 • Omstillingsdyktig og serviceinnstilt med positiv innstilling
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig, muntlig og digitalt
 • Personlig egnethet vektlegges  
Vi tilbyr
 • Lønn iht. Den norske kirkes regulativ. Kode 1434 Rådgiver (440 000 - 610 000), Kode 1364, Seniorrådgiver (552 000 - 670 000)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Godt og travelt arbeidsmiljø med høy trivselsfaktor
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bjarne Aas' gate 9, 1606 Fredrikstad
Publisert 2021-06-23
Søknadsfrist 2021-08-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger