Ungdomsarbeider (KRIK) i Greverud menighet i 30% stilling

Brenner du for ungdom, KRIK og formidling av kristen tro?

Greverud menighet har ledig 30 % fast stilling som ungdomsarbeider med tiltredelse 1. september 2021. Søknadsfrist 5. august 2021.
Nå søker vi deg som har lyst til å inspirere, bygge og utvikle kirkens arbeid for unge i Greverud menighet. 
Greverud menighet er en aktiv menighet i Nordre Follo kommune. Her skjer det mye spennende arbeid og det er mange ansatte og frivillige som er med å dra lasset. Mesteparten av arbeidet skjer i arbeidskirken vår som ligger på Greverud. Dette er en kirke med mange rom som ofte er fylt med barn, unge, voksne og eldre. Nære samarbeidspartnere er kateket, ungdomsdiakon, sokneprest og frivillige.
Du vil ha ansvaret for det kontinuerlige arbeidet for unge hvor KRIK er den største delen. KRIK-samlingene foregår annenhver fredag. Ungdommene samles først til lek og idrett i ABOX på Greverud. Deretter er det sosial samling med mat og kveldsavslutning i kirkerommet. Det er også et mål å starte eget KRIK-tilbud til konfirmanter. Vi har en egen ungdomsarbeider som har ansvar for trosopplæring blant ungdom. 

Arbeidsoppgaver
 • Lede KRIK-arbeidet
 • Gjennomføre aktiviteter som har til hensikt å styrke fellesskap og åndelig fordypning blant unge-Delta i Tweens
 • Starte KRIK-arbeid for konfirmanter.
Vi søker deg som
 • Har relevant utdanning innen feltet pedagogikk/kristendom eller er i starten av studie innen dette, og/eller har erfaring fra barne- og ungdomsarbeid. 
 • Har et engasjement for å formidle tro gjennom undervisning, relasjonsbygging og aktiviteter.
 • Har erfaring med å bruke sosiale medier i det daglige arbeidet. 
Personlige egenskaper
 • God til å kommunisere med ungdom.
 • God til å bygge relasjoner. 
 • Personlig egnethet med egenskaper som selvstendighet, fleksibilitet og samarbeidsevner vil bli vektlagt. 
Vi tilbyr
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver du selv kan være med å forme og videreutvikle.
 • En aktiv menighet med mange ungdommer og gode samarbeidspartnere blant både ansatte og frivillige.
 • Mulighet for faglig utvikling og opplæring tilpasset ditt og virksomhetens behov.
 • Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Pliktig medlemskap i KLP med 2 % trekk i brutto lønn

Annet

 • Kvelds- og helgejobbing må påberegnes.
 • Politiattest i henhold til Lov om tros- og livssynssamfunn§ 20 må fremlegges
 • Medlemskap i Den norske kirke er en forutsetning

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte sokneprest Anders Johansen, mobil: 982 22 978 eller assisterende kirkeverge Per Øyvind Skrede, mobil: 901 37 732

Arbeidsgiver Nordre Follo kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oppegård
Publisert 2021-07-09
Søknadsfrist 2021-08-05
Stillingstype Fast. 30%.
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ski
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger