Ungdomsarbeider i Heggedal menighet (vikariat til 12.09.2022, med mulighet for fast tilsetting, 50%)

Har du lyst til å arbeide med ungdom i en menighet med lange tradisjoner for ungdomsarbeid? Nå søker vi deg som i samarbeid med frivillige og en offensiv stab kan lede og utvikle dette videre. Det er mulig å kombinere stillingen med 50 % ledig stilling som ungdomsarbeider i Østenstad menighet. Er det deg eller noen du kjenner?  
Heggedal menighet arbeider for å utvikle og tilby et ungdomsmiljø med trygge rom og med støtte til livstolkning og livsmestring, uavhengig av den enkeltes funksjonsnivå. Sammen med menighetspedagog og prest har ungdomsarbeideren et spesielt ansvar for konfirmantene. I det ligger det også oppfølging av Team Heggedal, som er menighetens ungdomsarbeid. Det er en fordel at ungdomsarbeideren kan lede menighetens kirkemusikalske virksomhet på kveldsmesser og forestillinger for Team Heggedal.
 
Konfirmantprogrammet skjer fra januar til september, med leir den første uken i juli og forestilling helgen før konfirmasjon. Team Heggedal har kontinuerlige samlinger hele året, med faste samlinger hver tirsdag kveld. Heggedal har et rikt og godt ungdomsmiljø med mange ungdommer som deltar fast på samlingene. Konfirmant- og ungdomsarbeidet ledes av menighetspedagogen i samarbeid med soknepresten, ungdomsarbeideren og ikke minst ungdommene selv.
Arbeidsoppgaver
 • I samarbeid med prest og menighetspedagog planlegge, administrere og gjennomføre tiltak og aktiviteter for ungdom, i hovedsak knyttet til konfirmantarbeid, Team Heggedal, leirvirksomhet og musikaler for ungdom og konfirmanter
 • Skape engasjement og trivsel for ungdom
 • Ledertrening for ungdom
 • Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere
 • Drive informasjons- og profileringsarbeid for menighetens ungdomsarbeid
 • Andre oppgaver ut fra menighetens behov og etter avtale med daglig leder
 • Kvelds- og helgearbeid er en del av stillingen
Kvalifikasjoner
 • Du er student eller har relevant utdanning med for eksempel kristendom/teologi, musikk eller pedagogikk i fagkretsen
 • Du har erfaring fra menighetsliv og arbeid med ungdom
 • Det er en fordel med erfaring fra kor- og musikkarbeid for ungdom
  Du spiller gjerne ett eller flere instrumenter
 • Du har gode formidlingsevner og ønsker å formidle det kristne budskapet i møte ungdom
 • Du er medlem av Den norske kirke og indentifiserer deg med kirkens tros- og verdigrunnlag
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Du har god kjennskap til bruk av sosiale medier og ulike dataverktøy
Personlige egenskaper
 • Du er utadvendt, selvstendig og fleksibel
 • Du har hjerte for ungdom, og gode formidlingsevner i møte med målgruppen
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du arbeider strukturert og har gode administrative evner
 • Vi vil legge vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Stimulerende og humørfylt fellesskap med stab og frivillige
 • Samarbeid om tiltak på tvers av menigheter og tilgang til et stort faglig fellesskap i Asker prosti
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid - dag, kveld og helg
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtale (KA)
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP

Vikariat til 12.09.2022, med mulighet for fast tilsetting.

Den som blir tilsatt i stillingen må legge fram politiattest, jfr. lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 20.

For mer informasjon kontakt:

Liv Ruud - Daglig leder
Mob: 47233800
epost: lr356@kirken.no
 
Maud Kari Berntsen - Personalsjef
Mob: 45913206 / 92054272
epost:mb986@kirken.no
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Heggedal
Publisert 2021-07-15
Søknadsfrist 2021-08-09
Stillingstype Vikariat, 50%.
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger