Ungdomsdiakon i Hurum (2-årig engasjement i 100 %, med mulighet for fast tilsetting)

Asker kirkelige fellesråd øker antallet fagstillinger i menighet. Her er en spennende mulighet til å arbeide med ungdomsdiakoni i de to menighetene lengst sør i kommunen. Til den nyopprettede stillingen søker vi deg som kan lede og utvikle diakonitjenesten, med vekt på arbeid blant ungdom og unge voksne. Stillingen er et 2-årig engasjement, med mulighet for fast ansettelse. Er det deg eller noen du kjenner?

Menighetene i de to soknene Søndre og Nordre Hurum ønsker å styrke og utvikle sine diakonale tiltak. Målet er at alle skal kjenne tilhørighet til kirken, og at også barn, unge og unge voksne skal være en del av det diakonale arbeidet og bli omfattet av det. Dette vil vi blant annet gjøre ved å styrke forholdet mellom trosopplæring og diakoni. Til sammen i de to soknene er det i år 39 konfirmanter, og ulike trosopplæringstiltak. Menighetene samarbeider også med andre menigheter i Asker om tiltak for barn og unge.

Søndre Hurum og Nordre Hurum sokn utgjør den sørligste delen av Asker kommune, i vakre kulturlandskap med lang kystlinje. I de to soknene er det til sammen fire kirker. Blant dem er kommunes eldste bygg, Hurum middelalderkirke på Klokkarstua (1150), og det vi kaller kunsterkirken i Holmsbu (1886), med utsmykninger av Henrik Sørensen og andre. Lokalsamfunnene i Hurum har sterk tilknytning til kirkene sine. I forbindelse med rehabilitering av flere av kirkene, nyåpner Kirkestua på Hurum kirkested i 2022. Det gir frivillige og stab muligheten til å utvikle kirkestedet og spesielt kirkestua som sosialt samlingssted og et av de kulturelle tyngdepunktene i den sørlige delen av kommunen.

Den nye ungdomsdiakonen/diakonimedarbeideren vil ha daglig leder for Hurum-menighetene som nærmeste leder. I tillegg til diakon er det i de to soknene blant annet daglig leder (0,7 årsverk), to kirkemusikere (1,5 årsverk), trosopplærer (0,7 årsverk) og kirketjenere tilsvarende 0,8 årsverk. Det er sokneprester i begge menighetene. I tillegg vil du bli en del av et større kirkelig fagmiljø på Teglen Spikkestad kirke og kultursenter.

   
Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle det diakonale tilbudet for ungdom og unge voksne i Hurum
 • Følge opp menighetens diakoniplan, i samarbeid med aktuelle utvalg, stab og menighetsråd
 • Lede arbeidet med å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere
 • Utvikle og drive møteplasser for inkluderende felleskap, i samarbeid med øvrig stab og frivillige
 • Bidra til tiltak for å følge opp mennesker i krise og sorg, i samarbeid med prester og andre diakoner og diakonimedarbeidere i prostiet 
 • Samarbeide med andre diakoner og kirkelige fagmiljøer om tiltak for ungdom og unge voksne i prostiet
 • Eventuelle andre oppgaver etter avtale med daglig leder
Kvalifikasjoner
 • Du har formelle kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordningen for diakoner. Søkere med annen relevant kompetanse vil også bli vurdert.
 • Du er medlem av Den norske kirke og identifiserer deg med kirkens tros- og verdigrunnlag
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Du har god IKT-forståelse og kan kommunisere gjennom ulike sosiale medier
 • Du har førerkort kl. B og disponerer egen bil
 • Erfaring fra menighetsliv er en fordel
Personlige egenskaper
 • Du er glad i mennesker og har gode samarbeidsevner 
 • Du har et engasjement for kirkens møte med unge og unge voksne
 • Du er en relasjonsbygger
 • Du er strukturert, ansvarlig og initiativrik
 • Du har god arbeidskapasitet
 • Du har god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Arbeidsplass i et kreativt og utadvendt fagmiljø på Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
 • Mulighet til å forme din egen arbeidshverdag 
 • Lønn og tiltredelse etter avtale 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Asker kirkelige fellesråd har bedriftshelsetjeneste

Den som blir tilsatt i stillingen må legge fram politiattest, jfr. lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 20.

For mer informasjon kontakt:

Maud Kari Berntsen - Personalsjef

Mob: 45913206 / 92054272
epost: mb986@kirken.no

John Grimsby - Kirkesjef
Mob: 41519365
 epost: jg323@kirken.no
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Spikkestad
Publisert 2021-07-15
Søknadsfrist 2021-08-09
Stillingstype 2-årig engasjement. 100%.
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger