Ungdomsarbeider i Østenstad (Fast, 50%)

Har du lyst til å arbeide med ungdom i en levende menighet med en av landets største arbeidskirker? Menigheten har et mangfoldig og pulserende arbeid. Nå søker vi deg som i samarbeid med mange frivillige og en offensiv stab kan lede og utvikle ungdomsarbeidet. Det er mulig å kombinere denne stillingen med 50 % ledig stilling som ungdomsarbeider i Heggedal menighet. Er det deg eller noen du kjenner?

Østenstad menighet arbeider for å utvikle og tilby et ungdomsmiljø med trygge rom og med støtte til livstolkning og livsmestring, uavhengig av den enkeltes funksjonsnivå. Arbeidet skjer i samarbeid med ansatte og frivillige medarbeidere, og skal med utgangspunkt i menighetens plan for trosopplæring gi kjennskap til kristen tro. 

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, administrere og gjennomføre tiltak og aktiviteter for ungdom
 • Lede og videreutvikle menighetenes ungdomsarbeid, blant annet Østenstad TenSing
 • Ledertrening for ungdom
 • Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere
 • Samarbeide med frivillige og øvrige kirkelig ansatte
 • Drive informasjons- og profileringsarbeid for menighetens ungdomsarbeid
 • Andre oppgaver ut fra menighetens behov og etter avtale med daglig leder
 • Du må regne med kvelds- og helgearbeid, og at det i enkelte perioder er mer aktivitet enn i andre perioder
Kvalifikasjoner
 • Du er student eller har relevant utdanning med for eksempel kristendom/teologi, musikk eller pedagogikk i fagkretsen
 • Du har erfaring fra menighetsliv og arbeid med ungdom
 • Det er en fordel med erfaring fra kor- og musikkarbeid
 • Du har gode formidlingsevner og ønsker å formidle det kristne budskapet i møte med ungdom
 • Du er medlem av Den norske kirke og indentifiserer deg med kirkens tros- og verdigrunnlag
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Du har god kjennskap til bruk av sosiale medier og ulike dataverktøy
Personlige egenskaper
 • Du trives sammen med ungdom og ungdom trives sammen med deg
 • Du har evne til å planlegge og arbeide selvstendig
 • Du er en relasjonsbygger
 • Du har god arbeidskapasitet
 • Vi vil legge vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Stimulerende fellesskap med stab og frivillige
 • Samarbeid om tiltak på tvers av menigheter og tilgang til et stort faglig fellesskap i Asker prosti
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid - dag, kveld og helg
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtale (KA)
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP

                                                    

Den som blir tilsatt i stillingen må legge fram politiattest, jfr. lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 20.

For mer informasjon kontakt:

Liv Ruud - Daglig leder
Mob: 47233800
epost: lr356@kirken.no
 
Maud Kari Berntsen - Personalsjef
Mob: 45913206 / 92054272
epost:mb986@kirken.no
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vettre
Publisert 2021-07-15
Søknadsfrist 2021-08-09
Stillingstype Fast. 50%.
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger