Saksbehandler 100%

Saksbehandler har sin myndighet delegert både fra menighetsrådene, sokneprestene og kirkevergen. Saksbehandler utgjør, sammen med sokneprestenes pastorale ansvar, den samlede daglige ledelsen av soknene.

Nittedal kommune med ca. 24.000 innbyggere har en attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til både natur og storby. Kort vei og god kommunikasjon til Oslo. Positiv nærings- og boligutvikling betyr en ny giv for kommunen som har et aktivt kultur- og musikkliv der også kirken spiller en viktig rolle.

Nittedal har to sokn med tre gudstjenestesteder, Hakadal kirke, Nittedal kirke, og Rotnes kirke som ble innviet i desember 2016. Soknene betjenes av en engasjert og samarbeidsorientert stab som totalt teller 22 personer, herav 3 prester. Vi er samlokalisert og har kontorfellesskap i tilknytning til Nittedal rådhus.

Alle ansatte arbeider i begge sokn. Menighetsrådene har felles trosopplæringsplan, diakoniplan og kirkekulturell plan. Det er stor aktivitet i kirkene i Nittedal, og særlig i den nye kirken på Rotnes har det vært en svært positiv utvikling.

Det er et godt samarbeid mellom ansatte og frivillige, og et godt tverrfaglig samarbeid i staben. Se også www.nittedal.kirken.no

I tillegg til saksbehandler består kontorstaben av kirkeverge, saksbehandler med nestlederfunksjon og kontormedarbeider.

Saksbehandler Hakadal sokn og Nittedal sokn i inntil 100 % stilling ledig fra 1. oktober 2021

Saksbehandler har sin myndighet delegert både fra menighetsrådene, sokneprestene og kirkevergen. Saksbehandler utgjør, sammen med sokneprestenes pastorale ansvar, den samlede daglige ledelsen av soknene.

 

Stillingen har følgende primære ansvarsområder:

 • Daglig drift av menighetsrådenes virksomhetsansvar
 • Saksbehandling og gjennomføring av vedtak og strategier som menighetsrådene vedtar
 • Budsjett og økonomi for menighetsrådenes virksomhet
 • Utvikling av menighetene sammen med sokneprestene og menighetsrådene
 • Koordinering, oppfølging og verving av frivillige
 • Sentralbordfunksjon

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskolenivå eller lang erfaringskompetanse
 • Kompetanse og erfaring innen saksbehandling, økonomi og administrasjon er ønskelig, fortrinnsvis fra kirkelig sammenheng
 • Engasjement for kirkens visjon og målsettinger
 • Erfaring og gode ferdigheter i bruk av IT-verktøy og sosiale medier
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Medlem av Den norske kirke
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til Kirkeloven § 29

 

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og evne til organisering
 • Strukturert og ryddig
 • Oppnår tillit og gode relasjoner internt og eksternt
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Du må kunne arbeide selvstendig, under ledelse, og å ta eget initiativ  
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt 
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing, plusstid avspaseres iht. avtale

 

Vil tilbyr

 • Et hyggelig, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Kjøregodtgjørelse i samsvar med gjeldende regulativ 

 

Kontaktperson

 • Kirkeverge Merete E. Strandberg, tlf. 920 57 415
 • Saksbehandler / nestleder Dene Støe, tlf. 67 05 90 48
   

Arbeidssted

 • Kirkekontoret Nittedal rådhus 

 

Søknadsfrist: 16. august

Arbeidsgiver Nittedal kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nittedal
Publisert 2021-07-12
Søknadsfrist 2021-08-16
Stillingstype Fast. 100%.
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nittedal kirkelige fellesråd

Nittedal
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger