Leder Kirkens SOS Telemark

Fordi vår nåværende daglige leder går over i en annen rolle i Kirkens SOS er det f.o.m. september 2021 ledig stilling som leder for Kirkens SOS i Telemark.

Kirkens SOS i Norge ble etablert i 1974 og er en landsforening med 11 lokale SOS-sentre, over 50 ansatte og ca. 1150 frivillige. Vi har et nasjonalt sekretariat som skal styrke de lokale sentrene. Vi er tilgjengelig hele døgnet, året rundt, på telefon, chat eller SOS-meldinger for mennesker som opplever følelsesmessige og eksistensielle kriser. Vår oppgave er å se, støtte og styrke de som kontakter oss, og gi håp til mennesker som er i en utsatt situasjon. Krisetjenesten er en selvmordsforebyggende tjeneste som i 2020 besvarte over 164.000 henvendelser. Den som tar kontakt kan være anonym. Det er et mål at alle som kontakter Kirkens SOS skal kjenne seg anerkjent, bli møtt med omsorg og oppleve seg styrket gjennom samtalen. Vi tar utgangspunkt i at alle mennesker har lik verdi. Vi møter de som tar kontakt med aksept, respekt og støtte som bekrefter deres menneskeverd. Kirkens SOS i Telemark består i dag av 2 ansatte (2 årsverk) og har hovedkontor i Skien med egen vaktavdeling i Midt-Telemark. Vi har 50 tilknyttede frivillige, og jobber med å øke dette.

Leder for Kirkens SOS i Telemark

Mange har for tiden behov for kontakt med Kirkens SOS. Vi styrker og utvider derfor vårt arbeid over hele landet. Vi har derfor en spennende og utfordrende lederjobb ledig for deg som vi gjøre en innsats for mennesker i krise og ivareta våre dyktige frivillige medarbeidere i regionen.

Hovedoppgaver:

Leder for senteret har administrativt, økonomisk og faglig ansvar for virksomheten, og har i oppgave å styrke og utvikle vårt regionale arbeid. Dette innebærer bl.a. rekruttering, opplæring, veiledning og oppfølging av frivillige medarbeidere, lede lokal stab, ivareta delegert arbeidsgiveransvar, synliggjøring av Kirkens SOS i media og i samfunn, videreutvikle kontakt med faglig nettverk og lokale samarbeidspartnere og sørge for at Kirkens SOS sin visjon, verdier, strategi og vedtekter realiseres i tråd med våre retningslinjer.

Stillingen innebærer også ansvar for opplæring av medarbeidere i tråd med vedtatte planer og metoder og i samarbeid med nasjonal fagenhet. Du vil få bred kontakt med regionale medier, myndigheter, sponsorer og menigheter. Arbeidet utøves i tett samarbeid med lokalt styre, andre nasjonale ledere og landssekretariat. Det må påregnes noe reisevirksomhet og innimellom arbeid på kveldstid.

Følgende kompetanse søkes:

Skal du lykkes i stillingen bør du være god med mennesker, ha engasjement, ha erfaring med frivillig arbeid, relevant utdanning på høyskolenivå og kunne identifisere deg med Kirkens SOS sitt verdigrunnlag. Du kan inspirere andre, kan stå foran en forsamling, er komfortabel med å fremme Kirkens SOS sine verdier og menneskesyn og må kunne møte mennesker med respekt og omtanke uavhengig av kjønn, seksuell legning, kulturell, sosial og religiøs bakgrunn.

Vi tilbyr:

For den rette kan vi love et særdeles meningsfullt arbeid og en stadig opplevelse av at du bidrar til en forskjell i menneskers liv. Vi har gode pensjonsordninger, grei lønn i tråd med frivillige organisasjoner forøvrig og et trivelig nasjonalt arbeidsfellesskap.

Nærmere opplysninger:

Du kan lese mer om vårt arbeid på www.kirkens-sos.no

Kontaktperson:

Lasse Heimdal - Generalsekretær
Mobil: 951 51 194

 

Søknadsfrist 15. august.

Arbeidsgiver Kirkens SOS
Kategori Helse, medisin og omsorg
Arbeidssted Skien
Publisert 2021-07-16
Søknadsfrist 2021-08-15
Stillingstype Fast. 100%.
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Kirkens SOS

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger