Sokneprest i Stiklestad prosti med Egge og Steinkjer sokn som tjenestested

Vil du være en del av et inspirerende team av prester?
Vil du dyktiggjøre deg et sted der vi er åpne for dine ideer?
Vil du hjelpe oss med å gjøre evangeliet relevant for mennesker i Egge og Steinkjer i 2021?


I Steinkjer kommune er det 10 sokn. Egge og Steinkjer utgjør sentrumsområdet og har til sammen ca. 10 000 medlemmer. De to menighetene har et tett samarbeid og betjenes av 2,5 prestestillinger, kateket, diakon, to kantorer, tre trosopplærere og to kirketjenere. Som sokneprest får du kontor i Steinkjer sentrum, sammen med ansatte i alle 10 menigheter. Her er det et godt arbeidsfellesskap hvor vi hjelper og inspirerer hverandre. 

Du vil ha sete i Egge menighetsråd og kunne bidra i en menighet som ønsker dialog med mennesker om de viktige ting i livet. De aller fleste har et positivt forhold til kirka, og møter opp når en legger til rette med temagudstjenester, gudstjenester for barn og unge osv. Det er stor åpenhet for å prøve ut nye ting. Vi er særlig opptatt av å få til noe for barnefamiliene. I konfirmantarbeidet er det et samarbeid i hele kommunen. Egge og Steinkjer har ca. 100 konfirmanter. Kateketen har hovedansvar og prestene bidrar.

Det er to vakre kirker du vil få tjeneste i. Steinkjer kirke er en moderne katedral midt i byen. Den er særlig kjent for Weidemanns kunst i altermaleri og glassmosaikk. Den ligger like ved byens nye kulturhus som er under bygging. Egge kirke er en langkirke fra 1870, plassert på historisk grunn ved Egge gård og med utsikt over byen.
 
Steinkjer er en aktiv by med mange muligheter for kultur- og fritidsopplevelser. Den ligger innerst i Trondheimsfjorden, langs E6 og Nordlandsbanen. Det er ca. 80 min til Trondheim lufthavn med bil eller tog.
 
Prostiet har 26 sokn og fire fellesråd. Prostesetet er i Steinkjer.

For mer informasjon se om kommunen, se Steinkjer.kommune.no

kirken.no/steinkjer - Steinkjer kirkelige fellesråd

kirken.no/nidaros - Nidaros bispedømme

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende:
a) endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning.
b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.


Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Bispedømmet har som mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning i prostiet, samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne. 

Søknaden sendes elektronisk via www.kirkejobb.no      

 

Arbeidsoppgaver
Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester:
- gudstjenester
- begravelser
- konfirmantarbeid
- sykehjemsandakter
- menighetsbyggende arbeid
- teamarbeid
- beredskap
Kvalifikasjoner
Vi søker etter en prest som kan fylle stillingen i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest".
Søkeren bør ha erfaring som bidrar til at oppgavene for stillingen og utfordringene som er beskrevet for menighetene blir ivaretatt.
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer. Målformen i Steinkjer og Egge er bokmål, mens det ellers i prostiet er fordelt mellom begge målformene.
Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som

- liker å arbeide med gudstjenesteutvikling, barne- og ungdomsarbeid og som vil arbeide for en fortsatt åpen og inkluderende folkekirke
- er kontaktskapende og har evne til å bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement.
- har evne til å arbeide selvstendig og samtidig i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere.

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i kode 1555 - sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet. 

Medlemskap i Statens pensjonskasse.  

Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.  

 

Kontaktinformasjon

Gustav Danielsen, prost, 482 14 141, gd682@kirken.no

Tom Elvebakk, personalsjef, 907 93 950, te633@kirken.no

 

  

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Steinkjer
Publisert 2021-07-23
Søknadsfrist 2021-08-22
Stillingstype Fast, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger