Studentprest ved NTNU

Nidaros bispedømme søker studentprest til Trondheims studiesteder. Du blir en av to prester som arbeider med studenter og studentorganisasjoner, læresteder og Nidarosdomen, og som går inn i det spennende livsynsmangfoldet som utfolder seg i og rundt studentmiljøet i Trondheim.

Studentprestene har gode kontorlokaler på Dragvoll, er lokalisert ved Norges Tekniske og Naturvitenskapelige universitet (NTNU), og har også faste dager på Dronning Mauds Minnes Høgskole og BI. En førstekonsulent i halv stilling inngår i staben og det er også etablert et uformelt studentmenighetsråd bestående av studenter fra ulike miljøer. Studentprestene utfører tjenester for alle studiesteder i byen, har kontakt med kristelige studentorganisasjoner og dessuten godt samarbeid med Studentsamskipnaden (SiT). Det er omlag 36000 studenter i Trondheim. Prestene er knyttet til Nidaros Domprosti og deltar i prostiets beredskapsordning og prostifelleskap.

Studentprestenes primære oppgaver er samtaler, veiledning og gudstjenester. Studentprest-tjenesten bidrar også i lærestedenes generelle arbeid med læringsmiljø og beredskap. Det er rom for selv å fylle rammene med innhold, men også å gå inn i etablerte arbeidsformer som sorggrupper, turgrupper, middagsgruppe med internasjonale studenter, selvutviklingskurs og "walk-and-talk". Prestene jobber med relasjoner og nettverk, er aktivt oppsøkende på campus og skaper rom for trosliv i studiehverdagen. Som største trossamfunn har kirken et spesielt ansvar for livssynsmangfoldet, og siden NTNU står midt i arbeidet med definering og utvikling av ny campus, vil prestetjenesten være en viktig aktør i utviklingen av livssynsåpene studenttjenester, der kirkens særpreg både skal videreføres og spille sammen med livssynsmangfoldet blant studentene. I dag har prestene tett samarbeid med livsynshumanist, og evne og vilje til livssynsdialog og arbeid med utviklingen av et livssynsåpent tilbud vil bli vektlagt.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Bispedømmet ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.     

 

Arbeidsoppgaver
  • Samtaler med studenter på tvers av tro og livssyn (enkeltvis og i grupper)
  • Studentgudstjenester i Nidarosdomen
  • Tilrettelegging av religiøst liv i samarbeid med lærestedene
  • Bistå institusjonene ved studentdødsfall og beredskapssituasjoner
  • Nettverksbygging med tro- og livssynsaktører
Kvalifikasjoner

Søker må fylle vilkårene i henhold til Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.

Målformen er bokmål, men noen gudstjenester holdes på nynorsk. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

Det er også ønskelig med opplysninger om søkeres kunnskaper i andre språk. 

Vi ønsker en prest som har

Erfaring fra prestetjeneste i samarbeid med andre institusjoner og samfunnsaktører
Erfaring fra samtale/sjelesorg, individuelt og i gruppe
Lyst og evne til å samarbeide bredt med aktører på lærestedene, også på tvers av tro og livssyn

Vi søker en prest som er

Oppdatert på teologiske drøftinger i samtiden og åpen for teologisk mangfold
Lyttende, kontekstuell og livsnær i samtale og i forkynnelse av evangeliet

Vi tilbyr
Stillingen er plassert i lønnsgruppe 1465 Spesialprest.  
Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Bispedømmets godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning, kollegastøtteordning samt etterutdanningsmuligheter
 
 
Kontaktinformasjon
Tom Elvebakk, personalsjef, 907 93 950, te663@kirken.no
Ragnhild Jepsen, domprost, 979 76 035, rj899@kirken.no
 
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Trondheim
Publisert 2021-07-23
Søknadsfrist 2021-08-22
Stillingstype Fast, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger