Vertskap med musikkansvar. Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro

Vi søker etter en medarbeider som er god til å bygge relasjoner, som er glad i menighetsarbeid og som lar seg engasjere av barne- og ungdomsarbeid, som er en flink organisator og som har erfart viktigheten av å få frivillige til å bidra. Hvis du i tillegg kan kan ta ansvar for det musikalske på kirken er det et stort pluss!

Antatt oppstartstidspunkt er januar 2022, men er avhengig av visumprosess og pandemi. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Være vertskap for gudstjenester og kirkekaffe/lunsj.
 • Helst kunne spille til gudstjenester og andre samlinger, evt. i samarbeid med medreisende ektefelle/samboer.
 • Ta i mot besøkende på kirken.
 • Organisering, ledelse og oppfølging av frivillige.
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer og menighetsarbeid.
 • Bidra sammen med resten av staben i det praktiske og menighetsbyggende arbeidet på kirken. 
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra, og forståelse for, menighetsarbeid eller annet kristent arbeid, enten som ansatt eller langvarig frivillig.
 • Erfaring fra å omgås mennesker i ulike sammenhenger.
 • Å kunne spille piano/orgel eller annet instrument vil telle positivt, men er ikke et krav (en eventuell medreisende ektefelle kan også fylle dette).
 • Førerkort for bil kl. B.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle/samboer som skal ha stilling i Sjømannskirken. 
 • På grunn av visumplikt er det en forutsetning for å bli vurdert til stillingen at søker og eventuell ektefelle/samboer som skal ha stilling hos oss, må få bekreftet medlemskap i Den norske kirke eller Den evangelisk lutherske frikirke minst siste to år. Den må i tillegg enten ha arbeidet eller vært langvarig frivillig innen kirke/menighet, eller ha utdanning innen kristendom eller andre kirkelige utdanningsretninger. Hvis ektefelle/samboer ikke er medlem i Den norske kirke, vennligst oppgi i søknad hvilket kirkesamfunn.
Personlige egenskaper
 • Du liker mennesker, og evner å snakke med, møte og omgås mennesker, også dem som er ulik deg selv.
 • Du er flink på samhandling og samspill med andre.
 • Du evner å tenke selv, ta ansvar og ta grep når det kreves.
 • Du har evne til å tilpasse deg nye situasjoner og har gode praktiske ferdigheter.
 • Du har en fleksibel innstilling til arbeidstid og oppgaver, samtidig som du evner å sette nødvendige grenser.
 • Du er god til å organisere både deg selv og andre, og har erfart verdien av å inkludere andre i det du gjør.

Hvis dette høres ut som deg, og en arbeidshverdag du kan trives i, er du hjertelig velkommen som søker! 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Diverse andre forhold:

 • Det vises til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.
 • Vennligst legg ved CV for ektefelle som ønsker å jobbe i Sjømannskirken, og oppgi alder på eventuelle medreisende barn hvis du reiser ut med familie.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
 • Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, og fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Lengden på den visumtypen vi har i USA er begrenset til maksimalt fem år. 
Vi tilbyr
 • En variert og innholdsrik stilling i en engasjert og inkluderende menighet.
 • Stor frihet til å forme egen arbeidshverdag.
 • En spennende lokasjon med flott klima.
 • Gode boforhold - utgangspunktet er bolig på kirken (se i bo- og levebeskrivelsen), men tildeling av bolig kan avhenge av familiesituasjon.
 • Dersom aktuelt: gode barnehage- og skoletilbud i nærområdet.
 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte.
 • God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Gode og utvidete forsikringsordninger.
 • Det tilbys 52,6% stilling for eventuell medreisende ektefelle/samboer. Høyere stillingsprosent kan vurderes avhengig av kvalifikasjoner og ønske, blant annet ved musikk-kompetanse. Medreisende ektefelle/samboer som ønsker jobb på kirken kan bli vurdert til vertskapsoppgaver, diakonale oppgaver, musikkoppgaver og barne- og ungdomsarbeid. 
 • Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Los Angeles/San Pedro.
 • Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg. Les mer om kirken på Los Angeles/San Pedro sine nettsider.

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per e-post eller post.

 

Metropolen Los Angeles er sammensatt av 88 store og små byer og har om lag 18 millioner innbyggere. Sjømannskirken ligger i havnebyen San Pedro som tilhører Los Angeles by, og ligger rundt 30 kilometer sør for sentrum. Sjømannskirken ligger sentralt til både i forhold til havnen og metropolen, og er et viktig møtepunkt for nordmenn i hele Sør-California. Sjømannskirken har vært tilstede i San Pedro i over 70 år, og er en god kulturbærer for den norske kolonien i regionen.

Under pandemien har kirken hatt redusert aktivitet, og det er for tiden ingen utsendte medarbeidere i Los Angeles. Derimot er det lokalt ansatte i delstillinger, og et stort frivilligkorps, som har holdt driften gående gjennom pandemien. Mange oppgaver har også blitt ivaretatt via digitale møteplasser fra Norge. I tillegg til lokalt ansatte og frivillige er det normalt fire faste ansatte utsendt fra Norge; sjømannsprest/daglig leder og vertskap, med eventuelle ektefeller som har delstillinger ved kirken.

Sjømannskirken i Los Angeles har delt lokaler og samarbeidet med Svenska kyrkan i Los Angeles i over 60 år. Sjømannskirken betjener et stort område utenfor stasjonen både kulturelt, sosialt og religiøst samt med beredskap, og det bor mange nordmenn både i South California og i statene rundt. Det er et godt samarbeid med konsul/konsulat i San Fransisco og ambassaden i Washington DC. Vi ønsker å være en oppsøkende kirke for nordmenn i dette området. 

Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted South Beacon Street 1035, 90731 , USA
Publisert 2021-07-29
Søknadsfrist 2021-08-22
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger