Vertskap. Sjømannskirken i London

Vertskapet er hjertet i gjestfriheten på en sjømannskirke. Til denne stillingen søker vi deg som trives sammen med andre mennesker, som brenner for frivillighetsarbeid, og som liker å organisere og stelle i stand små og store arrangementer der maten blir en viktig del av fellesskapet. Du vil også få muligheten til å utvikle vertskapsfunksjonen ved kirken.

Aktiviteten på kirken er avhengig av hvordan situasjonen med korona utvikler seg. Et nytt pilegrimsleirsted på kirkens eiendom er planlagt ferdig sommeren 2022. Her vil det utvikles tilbud for kurs og samlinger for ulike grupper, med vekt på konfirmantleirer. Vertskap vil være en naturlig bidragsyter i utviklingen av denne virksomheten.

 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for vertskapsfunksjonen – organisering, planlegging og gjennomføring av arrangementer på kirken, samt tillaging av mat til disse. Sikre HMS og at vi overholder hygieneregler.
 • Ha ansvar for frivillighet knyttet til vertskap – rekruttering, oppfølging og organisering av frivillige.
 • Ha ansvar for innkjøp og kjøkkenets økonomi (budsjett/regnskap).
 • Delta i det praktiske og menighetsbyggende arbeidet ved kirken.
 • Kirkens drift er under omlegging, og andre oppgaver kan tilføres stillingen.
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra, og forståelse for, menighetsarbeid eller annet kristent arbeid, enten som ansatt eller langvarig frivillig.
 • Erfaring med å organisere frivillige.
 • Erfaring med å organisere og planlegge arrangementer.
 • Erfaring fra det å jobbe med mennesker.
 • Det er en fordel med erfaring fra å lage mat til større arrangementer. Aktuelle arrangementer er: varmlunsj søndag (norsk middag - 30), kvinneforening 2 ganger per måned (15-20), seniorlunsj 1 gang per måned, småbarnstreff 1 gang i uken (30), lørdagsskolen (50), konfirmantleirer, julebasar, julemiddag. 
 • Førerkort for bil kl. B.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle/samboer som skal ha stilling i Sjømannskirken.
Personlige egenskaper
 • Du liker mennesker, og evner å snakke med, møte og omgås mennesker, også dem som er ulik deg selv.
 • Du er flink på samhandling og samspill med andre.
 • Du evner å tenke selv, ta ansvar og ta grep når det kreves.
 • Du har evne til å tilpasse deg nye situasjoner og tilegne deg ny kunnskap.
 • Du har en fleksibel innstilling til arbeidstid og oppgaver, samtidig som du evner å sette nødvendige grenser.
 • Du er god til å organisere både deg selv og andre, og har erfart verdien av å inkludere andre i det du gjør.

Hvis dette høres ut som deg, og en arbeidshverdag du kan trives i, er du hjertelig velkommen som søker! 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Diverse andre forhold:

 • Det vises til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.
 • Vennligst legg ved CV for ektefelle som ønsker å jobbe i Sjømannskirken, og oppgi alder på eventuelle medreisende barn hvis du reiser ut med familie.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
 • Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, og fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte.  
Vi tilbyr
 • En variert og innholdsrik stilling i en engasjert og inkluderende menighet.
 • Stor frihet til å forme egen arbeidshverdag.
 • En spennende lokasjon i en pulserende metropol.
 • Dersom aktuelt: lokal barnehage og skole i nærområdet.
 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte.
 • God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Gode og utvidete forsikringsordninger.
 • Det tilbys 50 % stilling for eventuell medreisende ektefelle/samboer. Det er mest aktuelt med oppgaver knyttet til vertskap og diakonalt. 
 • Boligen tiltenkt denne stillingen er under oppussing, og det kan derfor bli midlertidig bolig frem til den er innflyttingsklar (trolig mai/juni 2022). Se bo- og levebeskrivelsen.

Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i London.
Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg. Les mer om kirken på London sine nettsider.
OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per e-post eller post.

 

Sjømannskirken i London ligger 1,5 km. øst for Tower Bridge, like sør for Themsen. Kirken ble åpnet i 1927 av Kronprins Olav, og møter omkring 25.000 mennesker hvert år. Det bor omkring 12.000 nordmenn i London.
Sjømannskirken i Rotherhithe er en typisk helgekirke der det meste av programmet på kirken foregår fra torsdag-søndag. Da er det til gjengjeld mye besøk. Vår hovedsamling er gudstjenesten med kirkelunsj hver søndag kl. 11. Gudstjenesten er godt besøkt med en rundt 70-80 mennesker i snitt. Omtrent like mange kommer annenhver lørdag på Lørdagsskolen, der det er norskundervisning for barn 0-16 og deres foreldre. I tillegg til dette har kirken et bredt og spennende tilbud av andre, ulike aktiviteter, for alle aldersgrupper. Et nytt pilegrimsleirsted på kirkens område vil etter planen stå ferdig i løpet av høsten 2022.

Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 1 St. Olav's Square, Albion Street, SE16 7JB Rotherhithe, Storbritannia og Nord-Irland
Publisert 2021-07-29
Søknadsfrist 2021-08-22
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger