Kapellan i Sandefjord menighet - Sandefjord prosti

Sandefjord kommune har ca 64.000 innbyggere, ca. 14.000 bor innenfor Sandefjord sokn. Sandefjord prosti består av 10 sokn. Prostiet har korte avstander som bidrar til et nært og aktivt kollegaforholdet for prostiets 11 prester. Sandefjord, og prostiet for øvrig oppleves som et godt og velorganisert sted å være prest. Sandefjord kirke er fra 1903 og er bygd i nygotisk stil. Kirken er listeført av riksantikvaren. Med sin rike arkitektur, gode akustikk, kunstnerisk utsmykning og fremragende instrumenter er kirken meget velegnet til konserter og kunstnerisk utfoldelse. Kirken har på den bakgrunn en lang historie som kulturkirke. Kirken har plass til ca 550 personer. Sandefjord er en attraktiv by med et yrende kulturliv, aktivt idrettsmiljø og flott skjærgård. Byen ligger sentralt til med gode kommunikasjoner muligheter. Sandefjord sentrum ligger ved enden av Sandefjordsfjorden. Med halvøyene Østerøya og Vesterøya har kommunen en på va 160 km.

Kapellanen i Sandefjord menighet har søkt nye utfordringer i prostiet og vi søker derfor etter ny kapellan i Sandefjord prosti med Sandefjord sokn som tjenestested.

Vi ønsker en prest som er åpen og kontaktskapende, og som har et sterkt engasjement for hva kirken har å tilby mennesker i dag. Kapellanen møter mangfoldet i menighetslivet, og vil ha varierte oppgaver, blant annet som en lagspiller og trosformidler som kan være med og videreutvikle menighetens arbeid blant barn og unge.

Sandefjord kirke er både soknekirke og byens kunst- og kulturkirke. Dette er en viktig del av menighetens særpreg. Menigheten har lagt sitt kirkemusikalske arbeid under kunst- og musikkorganisasjonen Musikk i Sandefjord Kirke (MiSK).  Organisasjonen MiSK har også egne stillingsmidler. I tillegg kommer frivillige medarbeidere både i menigheten og MiSK. Det er tradisjon med noe samarbeid mellom menighetene i Sandefjord, spesielt innenfor trosopplæring og diakoni. Det bor mange eldre i i byen og et tilbud for denne gruppen er under stadig utvikling i godt samarbeid med andre aktører.

Staben/menigheten har til sammen syv ansatte og består av sokneprest, kapellan, diakon, menighetspedagog, kulturkirkekantor og menighetskantortjeneste, kirketjener og kontormedarbeider. Staben har kontorer i Sandar menighetshus som ligger sentralt i Sandefjord og gangavstand fra kirken. Her vil også kapellan ha kontor.

Kapellanen er også ansvarlig for hoveddelen av konfirmantarbeidet. Som en del av opplegget har menigheten konfirmantleir i løpet av våren. Menigheten har også et tilbud som «kulturkonfirmant» i samarbeid med MiSK. Soknepresten og kulturkirkekantor har ansvar for denne gruppa. Menigheten har mellom 50-60 konfirmanter med kulturkonfirmanter. Som en del av trosopplæringsarbeidet har menigheten et felles ledertreningsopplegg sammen med to av nabomenighetene. Dette arbeidet har også kapellanen deltatt i. Til soknet tilhører åtte barnehager, tre barneskoler og en ungdomsskole. Kapellanen er ansvarlig for samarbeidet mellom kirke og barnehage og skolen. Det er tradisjoner for julevandring, påskevandring og barnehage- og skolegudstjenester. Menigheten eier Store Bergan kirkesenter, som ligger i søndre del av soknet. I tilknytning til kirkesenteret ligger menighetens barnehage, Kulturbarnehagen Noahs Ark. 

Se også: 

https://sandefjord.menighet.no/

 

Arbeidsoppgaver
Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger, pt. fordelt mellom prestene etter tjenesteuker
Stedfortreder for sokneprest ved ferier og permisjoner.
Ansvar for hoveddelen av konfirmantarbeidet
Ansvar for skole-kirkesamarbeidet.
Delta i stabsmøter
Delta i trosopplæringstiltak 
Holde andakter på institusjoner
Delta i gjeldende beredskapsordning i Tunsberg bispedømme         
Delta i Arbeidsveiledning


Kvalifikasjoner
Utdanningsretning: Teologi/Livssynsfag
Utdanningstittel: Cand. theol. eller tilsvarende med praktikum 
Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.  

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner 

Gode formidlingsevner

Ha evne til å inspirere og motivere
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
Bidra inn i prostifellesskapet
Lyst til å gjøre et allsidig og variert prestearbeid
Evne og vilje til å arbeide i team
Det er en fordel med kompetanse innen digitale løsninger og sosiale medier.

Vi tilbyr

Innplassering i stillingskode 0922 Kapellan etter KA’s regulativ, lønnsplassering etter ansiennitet

Medlemskap i Statens Pensjonskasse
Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.

Arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
Gode muligheter til faglig utvikling
Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver

Godt kollegialt felleskap i prostiet
Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bjerggata 56, 3210 Sandefjord
Publisert 2021-08-19
Søknadsfrist 2021-09-19
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger