Misjonskirken Norge søker generalsekretær

Misjonskirken Norge er inne i en spennende fase med god aktivitet med vekt på nyskaping og utvikling. Vi søker en leder som ønsker å bidra til å videreutvikle Misjonskirken Norge inn i en ny strategiperiode, og ut fra organisasjonens visjon, verdier og målsettinger forberede gode veivalg videre.

Generalsekretæren er Misjonskirken Norges daglige leder og har som hovedoppgave å utøve åndelig, visjonært og strategisk lederskap i samsvar med Misjonskirken Norges vedtekter, verdier og strategi.

Vi ser etter deg som lar deg inspirere av vår visjon “Guds barns enhet og menneskers frelse”. 

ROLLE OG ANSVAR:

 • Inspirere og skape begeistring for arbeidet i Norge og internasjonalt  
 • Overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av organisasjonen i tråd med vedtak fra styrende organer
 • Ansvar for at visjon, verdigrunnlag, mål og veivalg innarbeides og er førende for aktiviteter, organisering og ledelse
 • Sikre godt samarbeid i alle deler av organisasjonen nasjonalt og internasjonalt 

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER: 

 • Motiveres av å omsette Misjonskirken Norges visjon, verdier og strategisk retning til handling
 • Ledererfaring fra menighetsarbeid og/eller kristent organisasjonsarbeid 
 • Et sterkt engasjement for menighetsarbeid, økumenisk arbeid og internasjonalt arbeid 
 • Forstår vår samtid og evner å videreutvikle strategien
 • Erfaring fra endringsledelse
 • God stabsleder 
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • Være samlende, tilgjengelig og inkluderende
 • Våge å gi retning 
 • Utviklingsorientert og nysgjerrig 
 • God organisasjonsforståelse
 • Synlig og engasjert internt og eksternt
 • God til å kommunisere, og motivere til samarbeid og samhandling

VI TILBYR: 

 • En viktig lederjobb i et kirkesamfunn som jobber målrettet for å etablere nye menigheter og for at mennesker skal komme til tro
 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling og med sterk tro på fremtiden
 • Engasjerte, dedikerte og kompetente medarbeidere og frivillige
 • Spennende internasjonale samarbeidspartnere

Arbeidssted er med utgangspunkt i vårt kontor i Oslo sentrum. En del reiseaktivitet må påregnes. 

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for forlengelse. 

Personen som ansettes må kunne identifisere seg med Misjonskirken Norges teologiske ståsted, visjon og verdier. 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, eller rådgiver Espen Gismervik, tlf. 912 49 465. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist:  27. september 2021 – søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.

 

KORT OM KUNDEN

Misjonskirken Norge er et kongregasjonalistisk kirkesamfunn bestående av 85 menigheter (per 31.12.2020), og er en menighetsbevegelse i vekst med fokus på nyplanting og misjon. Vi har i dag om lag 9.100 medlemmer og det juridiske trossamfunnet består av rundt 11.400 medlemmer. Hver uke deltar det i gjennomsnitt om lag 6.000 mennesker i våre gudstjenester. Ellers i uka er over 3.700 med i en smågruppe i hjemmene og over 4.800 er engasjert i frivillig arbeid. Nye menigheter er nylig startet eller i ferd med å etableres.

Misjonskirken Norge er eier av Ansgarskolen i Kristiansand og samarbeider tett med ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG. Organisasjonen arbeider på fire kontinenter med engasjement i diakonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid, i samarbeid med internasjonale søsterkirker. Misjonskirken Norge er medlem av Norges Kristne Råd, og er tilsluttet International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), en sammenslutning av evangelikale kirker over hele verden. Hovedkontoret har 19 ansatte.

 

KONTAKTPERSONER:

 

JAN TORE HAMNØY

Rådgiver / daglig leder

+47 411 02 200

jth@hamnoy.no

 

ESPEN GISMERVIK

Rådgiver

+47 912 49 465

eg@hamnoy.no

 

Arbeidsgiver Misjonskirken Norge
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2021-08-27
Søknadsfrist 2021-09-27
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Misjonskirken Norge
Chr. Krohgs gate 34
186 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger