Sokneprest i Nord-Helgeland prosti med Herøy sokn som tjenestested

I Petter Dass sine fotefar . . . . Vår Herre var gavmild da han skapte Nord-Helgeland. Her er det vakkert, skiftende, spennende, utfordrende, mjukt og her er godt å bo ! Det er her - midt i Norge - ute ved havet - vi ønsker prester som vil og kan fylle de oppgavene som er lagt til disse stillingene.

Det er til Herøy - er en svært vakker øykommune rett i nærheten av regionsenteret Sandnessjøen -, og til HALD (kommunene Herøy/Alstahaug/Leirfjord/Dønna) vi trenger og ønsker ny sokneprest.
Vi trenger en sokneprest i Herøy og vi trenger presteressurs i HALD. Det kan bli en utvidelse av sokneprestansvarsområdet. Vi tilbyr gode samarbeidsforhold, godt tilrettelagt arbeidssituasjon, entusiasme og arbeidsoppgaver som er tilrettelagt etter interesse, kvalifikasjoner og menighetenes behov.
Vi ønsker oss en prest som har lett for å samarbeide, som ser muligheter, som er glad i folk og som tåler litt sjøsprøyt.
HALD er et øyrike og fjellrike som det nesten ikke finnes maken til i hele verden. Så pass beskjedne er vi som bor her. Kajakking, fisking, fjellklatring, jakt, bærplukking, stille turer i fjæra, sykling, ja, det er nesten ingen grenser for utendørsaktiviteter hos oss. Samlet er vi et eldorado for folk som trives med naturaktiviteter og kulturtilbud! Naturen med både fjell og hav appellerer til det gode liv!

På Herøy har OVF en bolig som kan leies av den som søker på prestestillingen. Boligen er nylig oppusset for flere millioner. Oppvarming er 2 varmepumper som sørger for behagelig innetemperatur, selv om huset er stort. I denne boligen er det lett å trives. Boligen ligger i nærheten av barnehage, grunnskole, idrettshall og den vakre middelalderkirka «Helgelandskatedralen».

På Herøy er det et rikt og aktivt kulturliv. Menighetsrådet har bla en egen kulturkomite som setter opp kirkespill og arrangerer konserter årlig.

Det er gode hurtigbåt- og fergeforbindelser mellom Herøy/Dønna og Alstahaug. Mellom Alstahaug og Leirfjord er det bruforbindelse. Det er daglige avganger med fly til Trondheim og Bodø. Hurtigruta har Sandnessjøen som anløpssted.
I HALD-regionen er det en god videregående skole og det er grunnskoler i alle kommunene. Det er et svært godt og variert jobbtilbud for eventuell ektefelle.
Vår påstand er at den som blir ansatt som sokneprest i HALD er heldig! Det er også et variert arbeidsmarked i regionen for eventuell ektefelle/partner.

Både Herøy, Alstahaug og Dønna har sine middelalderkirker. I Herøy er det noen gudstjenester i året som er spesielt opplevelsesrike. Både Gåsvær og Sandsundvær tar prest og menighet langt til havs!
Folk på Helgelandskysten er glad i kirka si.

Herøy kommune har ca. 1 800 innbyggere og i hele HALD-området bor det ca. 13 000 mennesker.

Herøy og Dønna samarbeider om en 100 % menighetspedagogstilling og en 100 % kantorstilling. Det er et godt samarbeid i HALD om trosopplæring. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede prestetjenesten i soknet
 • Forrette gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Delta i konfirmantarbeid og trosopplæringsarbeid sammen med andre ansatte
 • Sete i menighetsråd
 • Jevnlige andakter på institusjon
 • Stimulere til et aktivt menighetsliv 
 • Tjeneste i prostiet i henhold til lokale ordninger
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløfte
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet

God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk 

Personlige egenskaper
- Gode lederegenskaper.
- Evne til å være selvstendig og fleksibel i sitt arbeid.
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
- Trygghet, raushet, åpenhet og evne til å møte mennesker med ulike teologiske standpunkter og forskjellige tradisjoner.
- Evnen til å motivere og inspirere

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.
Vi tilbyr
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA.
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Bokmål er målform i skole og kirke.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). 

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

 

Kontaktinformasjon:

 

Olav Rune Ertzeid
Prost Nord-Helgeland
 0047 954 34 589
 
Trine Nordvik Løkås
Rådgiver HR
 0047 992 33 246
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy
Publisert 2021-09-01
Søknadsfrist 2021-09-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger