Kapellan i Bodø domprosti med tjenestested Domkirken sokn

Har du lyst til å være prest i Bodø domkirke menighet?

Bodø domkirke er bispedømmets og prostiets hovedkirke, og samtidig en aktiv menighetskirke i byen.
Domkirken er kjent for stor korvirksomhet og variert kirkemusikalsk aktivitet i nært samarbeid med ulike miljøer i byen. Et mål for menigheten er at alle som er i kirka skal kjenne seg velkommen.

Menigheten har et medlemstall på ca. 8 600 og rundt 50 konfirmanter (2020). Kapellanen har hovedansvar for konfirmantarbeidet, der også sokneprest og trosopplærer/kantor deltar.

Domkirken er et pilegrimsmål med mange besøkende i løpet av året – både ved åpen kirke og ulike konserter. Det er god kontakt og samarbeid med skoler, barnehager og institusjoner i området.

Bodø domkirke er fra 1956, og ligger i hjertet av Bodø. Hele byen og regionen ser fram til å være Europeisk kulturhovedstad i 2024, og Domkirken deltar også i utviklingen av Bodø med ny flyplass og de omfattende endringer som pågår.

Staben i domkirken består av sokneprest og kapellan i tillegg til tre kantorer, diakon, trosopplærer, produsent, kirketjener, renholder og daglig leder. Menighetene i Bodø har fellesadministrasjon med ekspedisjon i sentrum, hvor også domprosten har kontor.

Bodø er fylkeshovedstad og knutepunkt. Det er både en by i rivende utvikling og en by som har nærområder med fantastisk og variert natur. Nordlandssykehuset og Nord Universitet er viktige i byen.

Les mer her:
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/domkirken/  https://www.facebook.com/Bododomkirke/
https://www.bodo.no/ https://bodo.kommune.no/
https://bodo.kommune.no/bodo2024/ 

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester I Domkirken etter menighetens og prostiets planer, ca. to søndager pr. måned.
 • Konfirmantundervisning og trosopplæring i samarbeid med resten av staben. Hovedansvar for organisering av konfirmantarbeidet ligger til kapellanen.
 • Tjeneste på Stadiontunet- og Sentrum sykehjem i samarbeid med diakon, sokneprest og for Stadiontunets del også med kolleger fra Bodin sokn.
 • Tjeneste i prostiet i henhold til tjenesteordning for prester, ordning for beredskap og lokale ordninger. Prestene i Bodø samarbeider om gravferdstjenesten i hele kommunen.
 • Deltakelse på tjenestemøter og fagsamlinger i prostiet.
 • Bidra til å skape gode møteplasser for å fremme vekst og inkluderende fellesskap i menigheten.
 • Varamedlem i Bodø domkirkes menighetsråd. 
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet

 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk 

Personlige egenskaper

Vi ser etter en prest

 • som kan bli glad i Domkirken og deler menighetens visjon om en åpen og inkluderende folkekirke
 • som kan samarbeide, kommunisere, være fleksibel og strukturert i møte med ulike oppgaver, og i møte med ansatte og frivillige i menigheten.
 • som er inkluderende og samarbeidsvillig, og som vil være med å bygge felleskap og åpne kirkerommet for flere.
 • som er glad i liturgi og gudstjenesteliv, gjerne med særlig interesse for kirkemusikk
 • med engasjement for trosopplæring og konfirmantarbeid

Den som tilsettes må ha sertifikat og disponere egen bil.

Bokmål er målform i skole og kirke.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Stillingen blir lønnet i stillingskode 0922 kapellan etter hovedtariffavtalen i KA.
 • Skyss og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).
 • Vi kan bistå med å finne bolig

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestested kan forekomme.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest)

 

Bodø domprosti:
Bodø domprosti består av soknene Bodin, Innstranden, Bodø domkirke, Fore og Meløy, Gildeskål, Glomfjord, Halsa, Kjerringøy, Skjerstad og Misvær, Rønvik, Røst, Saltstraumen og Værøy. Prostesetet er i Bodø. Fellesrådene er: Bodø, Gildeskål, Meløy, Røst og Værøy.

Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Torvgata 12, 8006 Bodø
Publisert 2021-09-03
Søknadsfrist 2021-09-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger