Kirkefagsjef

Det er ledig stilling som kirkefagsjef i Nord-Hålogaland bispedømme.

Vi søker etter en kirkefagsjef med solid kirkefaglig kompetanse. Vi ser etter en trygg leder som har evne til å implementere visjon og strategi til handling. Kirkefagsjefen er rådgiver for biskop og bispedømmeråd i teologiske og kirkefaglige spørsmål, og har et strategisk og administrativt ledelsesansvar for virksomheten i Kirkefagavdelingen. Avdelingen er en ressurs for proster og førstelinjetjenesten i Den norske kirke.

Kirkefagavdelingen har ansvar for rådgivning og faglig utvikling for biskop, bispedømmeråd, proster og alle kirkens medarbeidere i bispedømmet innen fagområdene trosopplæring og kirkelig undervisning, ungdom og ungdomsdemokrati, misjon, kirkemusikk, kultur, diakoni og inkluderende kirkeliv, samisk kirkeliv, kvensk kirkeliv, ordninger for gudstjenester, og teologisk rådgivning. Avdelingen arbeider med internasjonalt samarbeid som SKKB (Samarbeidsrådet for kristne kirker Barentsregionen) og behandler også saker innenfor områdene liturgisk inventar og utstyr, kirkeordning, kirkerett og beredskap.

Vi søker deg som har engasjement for og erfaring fra disse feltene, og som ønsker å være med å utvikle kirken i Nord-Hålogaland bispedømme sammen med resten av ledelsen i bispedømme og et tverrfaglig team av fagrådgivere. Noe reise, kvelds- og helgearbeid må påregnes i stillingen.

Nord-Hålogaland bispedømme består av Troms og Finnmark fylke og Svalbard. Bispedømmet utgjør nesten 25 % av Norges areal og har ca 244 000 innbyggere. 76,5 % er medlemmer av Den norske kirke. Nord Hålogaland er noen byer, mange bygder, kyst og vidde. Det er et spennende og flerkulturelt bispedømme med relasjoner til de andre kirkene i Barentsregionen. Her er det 8 prostier, 62 sokn og 39 fellesråd.

Bispedømmekontoret ligger sentralt i Tromsø, og er felles administrasjon for biskop og bispedømmeråd. Kontoret har 13 kreative og kompetente medarbeidere.
Tromsø er Nord-Norges største by, med universitet og andre viktige landsdelsfunksjoner, et pulserende og mangfoldig folkeliv og med storslått natur og turterreng i umiddelbar nærhet. 

Kvinner oppfordres til å søke

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25

 

Arbeidsoppgaver
 • Avdelingsledelse
 • Teologisk og kirkefaglig rådgivning
 • Forberede og delta på visitas
 • Oppfølging av satsingsområder og prosjekter i bispedømmet
 • Planarbeid, utredning og saksbehandling
Kvalifikasjoner
 • Bred, relevant teologisk og kirkefaglig erfaring og kompetanse
 • Engasjement og forankring i kirkens tro og liv
 • Ledelseserfaring
 • Gode kommunikative ferdigheter
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Administrativ erfaring og saksbehandlerkunnskap
 • Kjennskap til samisk og kvensk kultur og kirkeliv
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel, initiativrik og selvstendig
 • Evne til å lede og motivere andre
 • Evne til å håndtere et mangfold av arbeidsoppgaver
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale.
 • Godtgjørelser etter KAs regulativ.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Kontorer i bispegården, sentralt i Tromsø.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv


Vi foretrekker elektronisk søknad
For informasjon 77 60 39 60

 

Kontaktinformasjon:

 

Olav Øygard

Biskop

Telf: 97016087
 
Anne Skoglund
Stiftsdirektør
Telf: 97176580
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Haakon VIIs gate 5, 9011 Tromsø
Publisert 2021-09-06
Søknadsfrist 2021-09-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger