Kapellan i Grønnåsen sokn

Det er ledig stilling som kapellan i Grønnåsen sokn. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i prostiet. Stillingen har Grønnåsen sokn som særskilt tjenestested og Tromsø domprosti som tjenestedistrikt.

Grønnåsen ligger på Tromsøyas nordlige del. Menigheten har 10.000 medlemmer og ett fast gudstjenestested; Grønnåsen kirke. Menigheten har årlig ca. 100 konfirmanter, 55 gravferder, 6 vielser og 60 dåp. Kirka ble vigslet i 1996 og er en moderne arbeidskirke, hvor naturen «kommer inn» i kirkerommet. Alle fast ansatte har kontor i kirkebygget.


Menigheten er åpen, inkluderende og involverende og har en tydelig folkekirkeprofil. Vi arbeider målrettet med gudstjenesten og har et rikt musikalsk miljø knyttet til gudstjenestelivet. Det legges stor vekt på involvering av voksne, barn og unge og vi har mange medliturger i alle aldre. Vi er en sangglad menighet og har både kirkekor, guttekor og barnekor som del av menighetsarbeidet. I tillegg er diakoni satsningsområde og onsdagsmiddager, samtalegruppe for studenter og voksne, hyggetreff og strikkeklubb er viktige møtesteder for mange. Prest og kantor besøker ukentlig institusjoner med andakter og sangstunder.


I Grønnåsen sokn ligger UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø fengsel, Helsehuset og Mortensnes omsorgssenter. Det er flere skoler i området og menigheten samarbeider godt med disse.


Grønnåsen menighet tilbyr et godt arbeidsfellesskap med engasjerte kolleger hvor det arbeides i tverrfaglige team, med gode rutiner for evaluering og planlegging av virksomheten. Staben i Grønnåsen består av menighetsforvalter, kirketjener, sokneprest, kapellan, prostiprest, kantor, kateket og menighetsarbeider. Nettpublisering er et arbeid i utvikling og hele staben deltar i dette. Grønnåsen menighet er Grønn menighet.

Flere opplysninger om Tromsø finnes på kommunes hjemmeside www.tromso.kommune.no og menigheten har nettsiden: https://kirken.tromso.no/Menighetene/Grønnåsen-menighet  

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. 
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven)

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprest
Kvalifikasjoner
 • Den som tilsettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet, eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse  vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge offisielle målformer
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Ha evne til å inspirere og engasjere andre
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med tilsatte og frivillige
 • Kan kommunisere godt med barn og unge
 • Gode evner til kommunikasjon, og gode arbeidsrutiner
 • Evne til å engasjere seg i menighetens liv og utvikling
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes etter lønnsgruppe 0922 Kapellan
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

 Tromsø Domprosti består av:

 11 sokn:
Tromsø Domkirke, Elverhøy, Grønnåsen, Hillesøy, Karlsøy, Kroken, Kvaløy, Sandnessund, Svalbard, Tromsøysund og Ullsfjord

Fellesråd:
Tromsø og Karlsøy. Svalbard har kirkeråd

Se også lokale nettsider

Vi foretrekker elektronisk søknad.
For informasjon 77 60 39 60

 

Kontaktinformasjon:

 

Stig Lægdene
Domprost
 97700312
 
Audun Sæbø
Personalrådgiver
 40311820
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Dramsvegen 203, 9010 Tromsø
Publisert 2021-09-06
Søknadsfrist 2021-09-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger