Sokneprest i Vadsø sokn

Vi har ledig stilling som sokneprest i Vadsø sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet. Stillingen har Vadsø sokn som særskilt tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt.

Vi søker etter en inkluderende og raus sokneprest, som ønsker å knytte kontakter med lokalsamfunnet, organisasjoner og kollegaer i prostiet.

Vadsø er en administrasjonsby med ca 5600 innbyggere som ligger i Øst-Finnmark på nordsiden av Varangerfjorden. Byen kan tilby et rikt kultur- og friluftsliv, gode kommunikasjonsmuligheter og kort vei til flyplass. Det er god barnehagedekning og et godt videregående skoletilbud. Vadsø er en flerkulturell kommune der mennesker fra mange ulike deler av verden er bosatt. Norsk-finsk/kvensk samt samisk identitet står sterkt i kommunen og prostiet ellers.

Staben i Vadsø består av sokneprest, kirkeverge og kantor i 100% stillinger - og trosopplærer, sekretær og kirketjenere i deltidsstillinger. Prosten i Varanger holder til i Vadsø.

De fleste gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer holdes i Vadsø kirke eller i menighetshuset ved siden av kirken. Menighetshuset har gode kontorlokaler og trivelige rom for mange aktiviteter. Vadsø sokn omfatter også Vestre Jakobselv kirke, ca 15 km mot vest, og Skallelv kirke, ca 3 mil østover.

I 2020 ble det døpt 25 personer, konfirmantkullet var på 37 og det ble gjennomført 41 begravelser. Det er god gudstjenestesøkning, med et gjennomsnitt på rundt 70 deltakere per gudstjeneste. Sokneprest og prost samarbeider om menighetstjenesten i soknet.  

 Varanger prosti er geografisk stort og meget variert. Prestene i Varanger prosti møtes jevnlig til faglige og sosiale samlinger. Disse gjennomføres både som fysiske samlinger og digitale møter. Mangfold settes høyt i en tro på at det er en styrke å utfylle hverandre i vår kirkes tjeneste.

 Kvinner oppfordres til å søke. 

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven.)  

 

Arbeidsoppgaver
Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Pensjonsinnskudd
 • Mulighet for tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år
 • Bindingstid:
  Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
  kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
  kr 80.000,- ved 24 mnd bindingstid

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Varanger prosti tilhører Tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt. For ytterligere info se tiltakssonen.no

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

Varanger prosti består av 5 sokn og fellesråd:
Berlevåg, Båtsfjord, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø

 

Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk søknad.
For informasjon 77 60 39 60

 

Kontaktinformasjon:

 

Anne Kirsti Kjenne
Fungerende prost
 91916900
 
Audun Sæbø
Personalrådgiver
 40311820
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Amtmannsgata 1B, 9800 Vadsø
Publisert 2021-09-06
Søknadsfrist 2021-09-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger