Daglig leder i Holmen menighet

Har du lyst til å lede Askers største menighet? Holmen er et område i sterk vekst, og menigheten har stolte tradisjoner og et levende menighetsarbeid. Nå søker vi deg som kan lede medarbeidere, inspirere og samarbeide på en slik måte at menigheten kan framstå som levende, nær og tilgjengelig. Er det deg eller noen du kjenner?

I Holmen menighet er det 5,6 årsverk fordelt på 7 ansatte, i tillegg til daglig leder. AKF Fellestjenester og kirkesjefens stab bidrar dessuten med administrativ støtte og lederstøtte. Holmen menighet har mange frivillige som bidrar til aktive og mangfoldige menighetsmiljøer. Det er 2,5 prestestillinger i menigheten. Alle kirkelige ansatte arbeider tett sammen. I høst er det 140 konfirmanter i Holmen. I et normalår er det i snitt nesten 200 mennesker tilstede på menighetens gudstjenester. Holmen menighet driver blant annet et utstrakt kirkemusikalsk arbeid for alle aldersgrupper.

Daglig leder er administrativ leder for menighetsrådets virksomhet. Som mellomleder ivaretar du dessuten deler av de fellesoppgaver og det personalansvaret som det kirkelige fellesrådet har som arbeidsgiver for sine ansatte. Vi ønsker oss derfor en utadvendt, støttende og tydelig leder. Du må kunne bygge gode arbeidslag og inspirere både ansatte og frivillige medarbeidere. Du må ha blikk for både helhet og detaljer, og du må ha evne til både strategisk planlegging - og til å ta ting på sparket.
 
Holmen kirke (1965) er en av landets første arbeidskirker og er av Riksantikvaren listeført som verneverdig kulturminne. Kirkestedet ligger vakkert til på en høyde, og betjener de nordlige områdene av Asker kommune opp mot kommunegrensen til Bærum.
 
I staben finnes alle kirkelige fagstillinger og egen vaktmester. Menigheten driver også barnehage, med egen barnehageleder felles for menighetsbarnehagene i Asker. Kirkens feltarbeid er dessuten et felles ansvar for alle de 10 Askermenighetene.
 
Daglig leder i Holmen er en del av kirkesjefens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse som bidrar til at Holmen menighet blir levende, nær og tilgjengelig for alle som bor i soknet
 • Ansvar for daglig drift av menigheten
 • Delegert fag- og arbeidsgiveransvar for alle fellesrådets ansatte i Holmen menighet
 • Deltar på møter i menighetsrådet og er menighetsrådets rådgiver, saksbehandler og sekretær. 
 • Har ansvar for menighetens budsjett og regnskap, med støtte fra fellesrådets økonomienhet
 • Ansvar for forvaltning og daglig vedlikehold av kirke, menighetshus og utearealer   
 • Eventuelle andre oppgaver etter avtale med menighetsråd eller kirkesjef
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på bachelor- eller masternivå, gjerne innenfor fagfeltene ledelse, administrasjon og/eller kommunikasjon
 • Relevant yrkeserfaring. Slik erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Ledererfaring på mellomledernivå
 • Medlem av Den norske kirke og god kjennskap til Den norske kirkes ordninger og organisasjon
Personlige egenskaper
 • Utpregede samarbeidsevner 
 • Strukturert, ansvarlig og initiativrik, med interesse for både for ledelse og praktisk menighetsarbeid
 • God arbeidskapasitet
 • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne
 • Vi vil legge vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Arbeidsplass på vakre Holmen kirkested
 • Å være en del av kirkesjefens ledergruppe
 • Lønn og tiltredelse etter avtale 
  Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Asker kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for alle kirkelig ansatte unntatt menighetsprestene. Fellesrådet forvalter og drifter kirkelige bygg, eiendommer og gravplasser i Asker kommune. Kirkens feltarbeid i Asker og menighetsbarnehagene i Asker er også en del av fellesrådets virksomhet. Asker kommune er med sine 95 000 innbyggere Norges åttende største kommune. Asker prosti sammenfaller med Asker kommune, med 10 sokn og 130 kirkelig ansatte. 

Holmen menighet har 11 232 medlemmer. Området Billingstad-Holmen-Nesbru vil de neste årene oppleve en betydelig befolkningsvekst. Holmen menighet ønsker derfor å befeste og utvikle sin rolle som kirke i lokalsamfunnet, og inspirere til nestekjærlighet.

 

Kontaktinformasjon:

 

John Grimsby
Kirkesjef
 41519365
 jg323@kirken.no
 
Maud Berntsen
Personalsjef
 92054272
 mb986@kirken.no
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Holmen kirke, Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Publisert 2021-09-10
Søknadsfrist 2021-10-04
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger