Sokneprest i Stiklestad prosti med Inderøy, Mosvik, Røra og Sandvollan sokn som tjenestested

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Inderøy kommune ligger ved Trondheimsfjorden. En kommune med 6800 innbyggere og et rikt kultur- og næringsliv. Kommunen er kjent for det vakre kulturlandskapet, Den gylne omvei og et aktivt kulturliv som lever godt i samspill med primærnæringene.  Kommunesenteret Straumen ble i 2020 kåret til Norges mest attraktive tettsted. Sentralt i landskapet står også folkekirka. «Best – i lag» er mottoet til Inderøy kommune. Det ønsker også kirka i Inderøy å leve etter. Derfor har vi et tett samarbeid med lokale lag og foreninger, med næringsliv og med offentlige og private aktører.

Kirkekontoret på Inderøy har som mål å være et åpent og tilgjengelig kontor for Inderøys befolkning. Derfor er vi opptatt av å tenke fleksibelt og løsningsorientert i arbeidet. Vi legger vekt på å ha et godt samarbeid i staben, og vi i kirkestaben setter pris på at humor er en del av arbeidsmiljøet.

Det er fire sokn i kommunen; Inderøy, Sandvollan, Mosvik og Røra. Soknene betjenes av to sokneprester som har sete i to sokneråd hver. Prestene deler moderne og hensiktsmessige kontorlokaler med kirkeverge, sekretær, kirketjenere/kirkegårdsarbeidere, kantorer, menighetspedagog, ungdomskontakt og renholder. Kontorene befinner seg like ved Sakshaug kirke. Vi har felles konfirmantundervisning for hele kommunen i kirkestua på Sakshaug. Kirkene i Inderøy har et bredt trosopplæringstilbud med høy oppslutning. og med tilbud til hele spekteret fra 0 til 18 år.  Sakshaug kyrkjekor deltar i gudstjenester og har egne konserter.

Det er sju kirker i kommunen: Sakshaug kirke (1869), Heggstad kirke (1887), Salberg kyrkje (1715), Mosvik kirke (1884) og Vestvik kirke (1905). I tillegg er det to middelalderkirker: Sakshaug gamle kirke (1184) og Hustad kirke (1160).

Musikk- og kulturlivet i kommunen er aktivt, både profesjonelt og på amatørbasis. Kirka samarbeider godt med disse aktørene. Det arrangeres flere festivaler i kommunen gjennom året, både innenfor musikk, dans og kunst, der kirka er en aktiv deltager. 

 

Stiklestad prosti består av kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Verdal, Levanger og Frosta og har ca. 65.000 innbyggere. Folkekirka står sterkt og medlemstallet ligger på godt over 90 %. Prostiet har 17 sokn og fire fellesråd som betjenes av 16 sokneprester samt prostiprest og prost. Prostesetet ligger i Steinkjer kommune. Prostilaget er aktivt, med fellesskap og faglig utviklingsarbeid.

 

Arbeidsoppgaver
Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester, blant annet:
- gudstjenester, begravelser og vigsler
- konfirmantarbeid og annet trosopplæringsarbeid
- diakonalt arbeid
- sete i to sokneråd 
Kvalifikasjoner

Vi søker etter en prest som kan fylle stillingen i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest», jfr. § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.

Røra sokn har nynorsk som målform, mens Sandvollan, Inderøy og Mosvik sokn har bokmål. Alle skolene og kommunen bruker bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

Søkeren bør ha erfaring som bidrar til at de beskrevne oppgavene blir ivaretatt.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 

Personlige egenskaper
- kontaktskapende og evne til å bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement med lag, foreninger, organisasjoner og kommunen.
- evne til å arbeide selvstendig og samtidig i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere.
Vi tilbyr

Lønn som sokneprest, kode 1555. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Arbeidsveiledning m.v.

Nidaros bispedømme arbeider etter en strategisk plan som er gitt overskriften: "Kirka i Nidaros - her hører vi til". Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak og vi ønsker å få en balansert alders - og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.


Vurderer du å søke stillingen, inviterer vi deg/dere herved til å komme og se Inderøy og møte oss som bor og arbeider her. Ta i så fall kontakt med sokneprest Frida Sofie Øyen 94178560. 

 

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vangsvegen 108, 7670 Inderøy
Publisert 2021-09-10
Søknadsfrist 2021-09-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger