Kapellan i Namdal prosti med Leka, Nærøy og Vikna som tjenestested - NB rekrutteringstillegg

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Vi søker en kapellan med sans for arbeid rettet mot barn og unge. Menighetsrådene i soknene ønsker særlig at fokus skal være rettet mot unge i aldersgruppen 12 – 30.

Leka, Nærøy og Vikna sokn er et naturskjønt kystområde med stor oppslutning om folkekirken. Her er store muligheter for å forme og utvikle egne prosjekter og ideer.

Leka er en kommune med drøye 500 innbyggere. Nærøy og Vikna er fra 2020 sammenfallende med Nærøysund kommune. Den nye kommunen har en befolkning på 9 600 innbyggere. Tettstedene i kommunen er Rørvik og Kolvereid. Begge tettstedene har bystatus. 

Rørvik har en kortbaneflyplass med daglige avganger til Namsos og Trondheim. Det går også daglige avganger med hurtigbåt fra Rørvik til Leka og Namsos. Rørvik er også anløpshavn for hurtigruta. 

Rørvik kirke er den nyeste og største kirken i soknene. Den ble innviet i 2019. Leka kirke er den eldste og minste kirken. Den ble bygget i 1867. Kolvereid kirke ble bygget i 1873. Det er i alt 11 kirkebygg i soknene; flertallet av dem ligger i Nærøy sokn.  

Leka og Nærøysund er et område som kjennetegnes av landbruk, havbruk og fiske. Oppdretts – og sjømatnæringen står sterkt; mange arbeidstakere er sysselsatt innenfor disse næringene. Rørvik er Midt – Norges største fiskerihavn. Det er i alt sju grunnskoler og en videregående skole i offentlig eie. Norsk luthersk misjonssamband driver i tillegg Val grunnskole og Val videregående skole.

Soknene betjenes av fire prester; tre av disse er sokneprester. Fellesrådene har sitt hovedkontor på Kolvereid, der begge kirkevergene, og store deler av staben har sine kontorarbeidsplasser. Tre ansatte, blant annet soknepresten i Vikna, har sine kontorarbeidsplasser i Rørvik kirke. Kapellanen skal ha sin kontorarbeidsplass på Kolvereid. Staben består av to kirkeverger, driftsleder, tre organister, fem kirketjenere, en trosopplærer og en sekretær. Trosopplæringsarbeidet er i stor grad innrettet mot gudstjenestelivet, men det er etablert en ungdomskafé, med tanke på ukentlig drift fra i høst, og det er konkrete planer om å starte opp et tweensarbeid («Aldri alene»). Det finnes en rekke kor og et engasjert samarbeid rundt kirkemusikken. Menighetsrådene har frisk fokus på lokalt menighetsarbeid, og ønsker særlig å utvikle arbeidet blant barn og unge. Menighetene har felles trosopplæringsutvalg for alle tre sokn.


Tjenesteområdet er Namdal prosti der vi ønsker å fremme en tilpasset prestetjeneste. Lokale og personlige forhold skal få være med å forme arbeidsdagen, slik at hver medarbeider får mulighet til å utvikle sine sterke sider og visjoner. Det er utenom prosten 13 faste prestestillinger i prostiet.

 

Arbeidsoppgaver

Kapellanen må regne med å gjøre alle oppgaver i henhold til tjenesteordning for menighetsprester.

Kapellanen får særlig ansvar for konfirmantarbeidet i soknene, og skal også medvirke i menighetenes øvrige barne – og ungdomsarbeid, i nært samarbeid med trosopplærer og øvrige tilsatte.

Kapellanen skal ha plass i trosopplæringsutvalget.

Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet. Kapellanen inngår i en ordning med fordeling av tjenesteuker, men vil på grunn av sitt særlige ansvar, ha færre tjenesteuker enn de øvrige prestene i soknene. 

Kvalifikasjoner
Søkere må fylle vilkårene i henhold til Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester. 
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 
Personlige egenskaper
Aldersgruppa 12 – 30 er sammensatt; evne til kreativt og variert og målgrupperettet arbeid er ønskelig. Det er behov for gode samarbeidsevner og evne til å finne smidige og tilpassede løsninger. Innslag av selvstendig «gründerånd» vil også komme godt med.
Vi tilbyr
Stillingen er plassert i lønnsgruppe 0922 kapellan. 
Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Det ytes et rekrutteringstillegg på kr 90.000 ved ansettelse, i hht gjeldende avtale
For søkere uten førerkort, kan det søkes om økonomisk tilskudd til opplæring for førerkort klasse B.
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sentrumsgata 8, 7970 Kolvereid
Publisert 2021-09-10
Søknadsfrist 2021-09-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger