7 ledige undervisningsstillinger i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo

 

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

 

 

Om stillingene

- Kateket/menighetspedagog i Ellingsrud/Furuset menighet, 100%
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/ellingsrud-og-furuset/forsideoppslag/utlysning%20-%20kateketmenighetspedagog/

- Trosopplæringsleder i Skøyen menighet, 100%
https://kirken.no/skoyen/stilling

- Trosopplæringsleder i Nordstrand og Ljan menigheter, 100%
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/nordstrand/ny%20trosoppl%C3%A6ringsleder/

- Trosopplæringsleder i Sinsen menighet, 40%
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/sinsen/art-liste-forside-nyheter/trosoppl%C3%A6ringsleder%202021/

- Trosopplæringsleder Uranienborg menighet, 30%
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/uranienborg/forsideoppslag/stillingsutlysning%20trosopplæringsleder/

- Kateket i Hauketo-Prinsdal menighet, vikariat, 100%
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/hauketo-prinsdal/oppslagstavle/utlysning%20vikariat/

- Trosopplæringsmedarbeider i Hasle menighet, engasjement, 50%
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/hasle/forsideoppslag/er%20du%20v%C3%A5r%20nye%20trosoppl%C3%B8ringsmedarbeider/

For mer informasjon om de enkelte menigheter og stillinger, følg lenkene og gå direkte inn på deres nettsider.

OBS - Vi ber om at du merker søknaden med stillingen/stillingene du ønsker å søke på, evt. i rangert rekkefølge.

Arbeidsoppgaver

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende
trosopplæring som vekker og styrker kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud, bidrar til kristen livstolkning og
livsmestring og utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig
av funksjonsevne.

Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige
medarbeidere. I samarbeid med prest og trosopplæringsleder, har kateketen ansvar for menighetens konfirmantarbeid med planlegging, koordinering av arbeidet, gjennomføring og evaluering av undervisningen.

For kateketstillinger:
* Lede, utvikle og styrke trosopplæringen for barn og ungdom 0-18 år i menigheten og i samarbeidsenheten for
trosopplæring
* Planlegge, gjennomføre og evaluere i samarbeid med øvrig stab og trosopplæringsmedarbeider/leder:
- Konfirmantarbeid
- Familiegudstjenester
- Samarbeidet med skoler, barnehager og andre instanser i bydel og nærmiljø
* Rekruttere og følge opp ledere knyttet til barne-, ungdoms- og konfirmantarbeidet, samt frivillige i trosopplæringsarbeidet
* Bidra til å utvikle dialog mellom kirken og nærmiljøet

For trosopplæringsstillinger:
* Har et særlig ansvar for gjennomføring av trosopplæringstiltak i hht menighetens trosopplæringsplan
* Lede, videreutvikle og aktivt delta i arbeidet med menighetens trosopplæringsplan
* Ansvar for regnskap, økonomi og nødvendig rapportering av trosopplæringsarbeidet
* Drive informasjons- og profileringsarbeid for trosopplæringen
* Sørge for at breddetiltak som f.eks. Tårnagenthelg, Lys våken mv. blir planlagt og gjennomført
* Skape engasjement og trivsel for barn og unge
* Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere
- Arbeidsoppgavene kan variere noe fra menighet til menighet, spesielt der det er deltidsstillinger

Kvalifikasjoner

For kateketstillinger:
* Primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
- Andre søkere som har utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk kan også bli vurdert
* Erfaring fra lignende type stilling er ønskelig

For trosopplæringsstillinger:
* Relevant høyere utdanning med kristendom/teologi og/eller pedagogikk i fagkretsen.
* Erfaring fra og interesse for pedagogisk arbeid med barn og ungdom
* Kunne formidle evangeliet til forskjellige aldersgrupper
* Erfaring med å bruke IT-verktøy og kjennskap til bruk av sosiale medier

 

Personlige egenskaper

For alle stillinger:
* Gode pedagogiske og administrative evner
* Like å jobbe med barn og ungdom
* Evne til å skape trygge rammer og ivareta barn og unge
* Evne til god kommunikasjon
* Evne til å omgjøre gode ideer til gjennomførbar praksis
* Evne til å jobbe strukturert, både selvstendig og i team
* Omgjengelig og fleksibel, lett å samarbeide med
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. trossamfunnslovens § 20.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/508

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2021-09-13
Søknadsfrist 2021-10-13
Stillingstype Fast månedslønn
Antall stillinger 7
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger