Kapellan i Skien prosti med Gulset og Skotfoss sokn som tjenestested,2. gangs utlysning

Gulset og Skotfoss sokn ligger vest i Skien med en befolkning på rundt 10 000, hvorav ca. 6500 er medlemmer i Den norske kirke. Befolkningen er variert både i alder, etnisitet og økonomi. I bydelen har vi flere skoler og idrettslag, både på Gulset og Skotfoss. På Skotfoss er det en stor tradisjonell langkirke fra 1900 og på Gulset er det en moderne arbeidskirke fra 2009. Kontorlokalene er moderne og ligger i Gulset kirke.

NB:Utvidet søknadsfrist: 31.10.21

 

Menighetens profil
Menigheten setter barne- og ungdomsarbeidet høyt, og kapellanen leder konfirmantarbeidet. En viktig del av kapellanens jobb er å utruste nye konfirmantledere gjennom lederkurs. Staben er kreativ, relativt ung og kunnskapsrik. De jobber mye sammen med hverandre og med frivillige slik at ingen blir stående alene i sitt arbeid. Staben består av to prester, to organister, to kirketjenere, barne- og familiepedagog, diakon, ungdomsarbeider, trosopplærer og sekretær. Fra kapellanens kontor ser man bort på Gulsets samlingspunkt – Gulsetsenteret med matbutikker, frisør, apotek, takeaway pizza og pub. Folk kommer ofte innom kontoret og arbeidsmiljøet er godt og variert. Menigheten har en stor barnehage i underetasjen i kirken som heter Lillefot barnehage.

Menighetens visjon
Menighetsrådet er aktivt og ambisiøst, og jobber for tiden under overskriften «Kjærlighet i praksis». Gulset og Skotfoss menighet ønsker å følge det dobbelte kjærlighetsbud. De jobber etter misjonsbefalingen og det er viktig for dem å nå ut til alle slags folk i bydelen vår. De ønsker å ha høye mål, kort vei mellom tanke og handling og stor tabbekvote.

Menighetens satsingsområder
Det er gode relasjoner mellom Gulset og Skotfoss menighet og andre menigheter i byen vår, og menigheten er for tiden knyttet opp til frikirken i Tønsberg og IMI-kirken i Stavanger i et menighetsutviklingssamarbeid som heter Agenda1. Her arbeides det sammen med menigheter både i og utenfor Den norske kirke for å finne gode arbeidsmetoder til bruk i vår tid.

Aktiviteter
Menigheten ønsker å ha fokus på bønn og lovsang, og har mange frivillige og trofaste medarbeidere.  Det er et aktivt menighetsliv med bl. a. ulike kor, husgrupper og et bredt barne- og ungdomsarbeid. Det jobbes mot å arrangere Godhetsuke i bydelen.

Gudstjenestelivet
Menigheten har et levende gudstjenestefellesskap. Det er et ønske at gudstjenestene når flere generasjoner. Vi har gudstjenester hver uke i Gulset, og på Skotfoss i snitt hver 3.uke. Det er tradisjon for å tilby forbønn i gudstjenestene. 

Forøvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for menighetsprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested  

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • utføre prestetjeneste i samsvar med tjenesteordning for prester i DnK
 • inspirere og utruste frivillige til tjeneste i menigheten
 • lede og utvikle konfirmant- og konfirmantlederarbeidet
 • samarbeide med menighetsråd og stab om misjonsoppdraget
 • bruke ulike sosiale medier i tjenesten Inngå i beredskapsordningen
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • tydelig engasjert i menighetsutvikling
 • evne til å bygge relasjoner med personer i alle aldre
 • ha en trygg tro og være glad i å forkynne
 • være glad i ungdommer og like å være på leir og weekender
 • være kreativ, fleksibel og positiv i møte med stab og menighet
Vi tilbyr
 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gulsetvegen 165, 3726 Skien
Publisert 2021-09-13
Søknadsfrist 2021-10-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger