Kantor/organist

I Kongsberg kommune bor det om lag 27.000 personar. 19000 i Kongsberg og omlag 8000 i Sandsvær som er primærområde for denne stillinga. I dette området er det fire sogn/kirker. I Hedenstad kirke er det et 11 stemmers orgel bygget i 1981 av “Bruno Christensen & sønner”. Efteløt vil i mars 2022 få nytt 22 stemmers orgel, levert av Ryde & Berg. Komnes kirke har et orgel med 9 stemmer bygget av “Gangfløt orgelbyggeri” i 1980. Tuft kirke har et 14 stemmers orgel fra 2002, bygget av “Bruno Christensen & sønner. Det er et kirkekontor i Kongsberg og et i Sandsvær. I Sandsvær er - foruten kantor/organist i en og en halv stilling, to prester, barne og ungdomsdiakon, avdelingsleder, sekretær og 3 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere. Ansatte har kontorer i menighetshuset i Efteløt. I Kongsberg kirkelige fellesråd er det 22 ansatte.
Arbeidsoppgaver
  • Gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Kontakt med musikkliv og enkeltpersoner for deltaking i gudstenester.
  • Konsertvirksomhet
  • Øvrige kirkemusikalske oppgaver
Kvalifikasjoner
  • Søker må være medlem av Den norske kirke
  • Den som vert tilsett må disponere bil og må kunne fremlegge tilfredstillende politiattest.
Personlige egenskaper
Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevne og personlig egnethet
Vi tilbyr
  • Lønn etter gjeldende tariffavtale.
  • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og
  • KAs avtaleverk. Pensjonsordning i KLP.

 

Annet
Tenesteområdet er hele fellesrådsområdet, men stillingen er primært knyttet opp mot Sandsvær, i Tuft og Komnes sokn.

Oppstart etter avtale
Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser.

Arbeidsgiver Kongsberg kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hasbergsvei 36, 3616 Kongsberg
Publisert 2021-09-15
Søknadsfrist 2021-10-04
Stillingstype 50% fast, deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kongsberg kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger