Nabolagsdiakon i Paulus og Sofienberg menighet

Paulus og Sofienberg menighet er en menighet i Grünerløkka bydel, midt i Oslo by. Grünerløkka har over 62 500 innbyggere. Grünerløkka er en sammensatt bydel, med stort mangfold og stor variasjon i levekår fra øst til vest i bydelen. Paulus og Sofienberg menighet ønsker å være en modig og skapende menighet for alle som bor i eller identifiserer seg med nabolaget og/eller Paulus og Sofienberg menighet. Paulus kirke har åpen kirke på dagtid flere ganger i uken, og aktiviteter og arrangement på ettermiddager og kvelder i Paulus kirke og Sofienberg menighetshus. Paulus og Sofienberg menighet har ambisjoner om å lage en årlig nabolagsfestival for og med nabolaget. Festivalen skal bli en viktig drivkraft i vårt diakonale arbeid, og diakonen vil få en viktig rolle i å utvikle den diakonale profilen!

- fast 100%

 

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% stilling som nabolagsdiakon i Paulus og Sofienberg menighet.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Nabolagsdiakoni skal bidra til at kirken kan bygge bærekraftige fellesskap på tvers av sosiale og kulturelle skiller i bydelen. Nabolagsdiakonien i Paulus og Sofienberg menighet er forankret i FNs bærekraftsmål nr 11., om hvordan byer og lokalsamfunn kan gjøres inkluderende, trygge og robuste og Den norske kirkes plan for diakoni. Sammen med stab, frivillige i kirka og våre samarbeidspartnere i bydelen vil du få en sentral rolle i å utvikle nabolagsdiakoni som ny satsning for kirken på Grûnerløkka.

En viktig del av arbeidet er å arrangere en årlig nabolagsfestival for de som bor, jobber, studerer i eller identifiserer seg med nabolaget. Festivalen vil også ha et diakonalt fokus, og løfte opp en eller flere nabolagsutfordringer. Sammen med berørte aktører i bydelen ønsker vi å legge til rette for medvirkning/samskapingsprosesser som kan møte disse utfordringene gjennom nye prosjekter/aktiviteter/tiltak. Festivalen vil være en viktig arena for å utforme ny diakonal praksis, som kan få betydning for hvordan vi skal være kirke i storbyen..

Vi søker deg som har forståelse for og kjennskap til medvirkning og samskapingsprosesser, og som liker å jobbe kreativt, og trives med å bygge relasjoner, og som vil utvikle ny diakonal praksis i en bydel med stort mangfold og store forskjeller i levekår.

Arbeidsoppgaver

* faglig ansvar for å utvikle nabolagsdiakoni i menigheten, blant annet knyttet til å utforme den diakonale profilen til en nabolagsfestival
* oppmuntre, lede og stimulere til samskaping og medvirkning med stab, menighetsråd, lag og foreninger
* frivillighetsarbeid og kontakt med andre frivillige aktører i nærmiljøet
* deltakelse på gudstjenester, i menighetens barne- og ungdomsarbeid og øvrig arbeid der diakonal innsats er viktig

Det er ønskelig at diakonen skal være med på å videreutvikle og forme stillingen.

Kvalifikasjoner

* utdanning i samsvar med tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke
* erfaring fra diakonalt arbeid, i en bymenighet eller diakonal organisasjon er ønskelig
* personlig egnethet vil bli vektlagt
- søkere med relevant diakonal erfaring, men uten fullført utdanning i samsvar med tjenesteordning for diakoner i Dnk, kan komme i betraktning om det ikke er andre kvalifiserte søkere. En forutsetning for ansettelse i
stillingen er at søkeren gjennomfører/sluttfører master i diakoni.

Personlige egenskaper

* gode samarbeidsevner, fleksibel og løsningsorientert
* evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
* evne til å etablere kontakt, både med enkeltpersoner og med ulike samarbeidspartnere
* evne til å inspirere og dyktiggjøre frivillige medarbeidere

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf trossamfunnsloven § 20.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/510

 

 

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Helgesens gate 64, 0558 Oslo
Publisert 2021-09-21
Søknadsfrist 2021-10-17
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger