Diakon i Oslo Domkirke

Oslo domkirkes virksomhet skjer i spennet mellom de store, nasjonale oppgavene og de nære møtene med enkeltmennesker i sårbare eller utsatte situasjoner (fra strategidokumentet 2021).

Vil du være med og utvikle det diakonale arbeidet i domkirken og i Oslo sentrum?

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% fast stilling som diakon i Oslo domkirkes sokn tilknyttet Oslo domkirke, med tiltredelse 01.01.2022 (eller så snart som mulig).

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og evangeliet i handling, uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Om Oslo domkirke

Oslo domkirke utgjør sammen med Trefoldighetskirken Oslo domkirkes sokn. Det er totalt 22,3 årsverk knyttet til soknet.
Oslo domkirke sin visjon er: ÅPEN. Et hellig rom, midt i byen
Diakonien er en av de tre hovedsøylene i menighetens virksomhet og gjenspeiles i våre verdier og i spennet i vår virksomhet:
Høytidelig - Gatenær
Tradisjonsrik - Samfunnsaktuell
Pulserende - Stille

Arbeidsoppgaver

- Utvikle diakonale tiltak i Oslo sentrum som en del av prosti-satsingen "Tre kirker i sentrum". En kartlegging av diakonale behov i sentrum er igangsatt og diakonale oppgaver vil videreutvikles, prioriteres og innrettes på grunnlag av dette arbeidet
- Lede realiseringen av domkirkens diakoniplan i menigheten, i samarbeid med menighetsråd og stab
- Nyetablere diakoniutvalget i soknet i samarbeid med daglig leder og være sekretær for diakoniutvalget
- Lede diakoniteamet i soknet, med fokus på samarbeid på tvers av soknets to kirker
- Diakonalt fagansvar for Nattåpent, i samarbeid med frivillighetskoordinator for kirkevakttjenesten i Nattåpen kirke.
- Bidra med kurs, oppfølging og veiledning av frivillige i Åpen kirke og Nattåpen kirke
- Delta i samtale- og sjelesorgtilbudet i samarbeid med prestene
- Delta i turnusen for hverdagsbønner og -gudstjenester
- Oppmuntre, lede og stimulere til diakonalt engasjement
- Følge opp frivillige som deltar i gudstjenestearbeidet i samarbeid med domkirkeprestene
- Delta i gudstjenestemøtet og i gjennomføring av gudstjenester i samarbeid med domkirkeprestene
- Delta i planlegging og gjennomføring av spesialgudstjenester/diakonale gudstjenester
- Styrke samarbeidet med ideelle organisasjoner og diakonale aktører i Oslo sentrum

Kvalifikasjoner

* Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke
* Relevant praksis
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Evne til selvstendig arbeid, fleksibilitet og samarbeid
Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
Være inspirerende
Strukturert
Gode kommunikasjonsevner

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf trossamfunnslovens § 20.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

 

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Karl Johans gate 11, 0154 Oslo
Publisert 2021-09-24
Søknadsfrist 2021-10-17
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger